ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER
mandag  16. marts 2020
ØSTER HURUP: En beskeden tilbygning på knap 13 kvadratmeter til et hus på Kystvejen i Øster Hurup har været gennem hele den administrative og politiske mølle inden ejeren nu har fået Udvalget for Teknik og Miljø´s velsignelse til at sætte arbejdet i gang.

Problemet er, at en del af huset og den lille tilbygning, der skal være ny indgang, overskrider vejbyggelinjen, der for 50 år siden blev tinglyst på ejendommen, men udvalget har valgt at give dispensation.

Vejbyggelinjen har til formål at friholde et areal langs hovedvejen fra bebyggelse, for på den måde at undgå fordyrelse af eventuelle fremtidige vejarbejder, som kræver en udvidelse af vejarealet.

Den omtalte vejbyggelinje er 17,5 meter fra vejmidten på begge sider af Kystvejen.Den eksisterende bolig er opført i 1946, altså inden vejbyggelinjen blev pålagt. Boligen er på 84 m², hvoraf de ca. 60 m² er placeret inden for vejbyggelinjen.

Det folkevalgte udvalg var stilet overfor, at man enten kunne fastholde byggelinjen, således der ikke kunne give tilladelse til det ny indgangsparti, man kunne give tilladelse med krav om, at bygningen kan fjernes, uden erstatning, hvis der skal ske en udvidelse af vejen og endelig en dispensation, og udvalget fulgte indstillingen om dispensation.

En af grundene til, at man gik ind for en dispensation, er, at man vurderer, at den del af Kystvejen, hvor huset ligger, er tidssvarende og at der ikke er udsigt til en vejudvidelse.

Det vurderes, at Kystvejen i Øster Hurup nu har en bredde, så de ikke skal udbygges yderligere.