LOKALE NYHEDER
fredag 6. september 2019
ALS: Det er det tunge materiel, der er kørt i stilling i Als, hvor flere vejstrækninger med snublehuller i byen bliver repareret og asfaltbelagt. I indeværende år er det fire veje, der får ny belægning.

Det er den kommunale aftale med asfaltfirmaet YIT, om vedligeholdelse, der føres ud i livet. Firmaet skal stå for vedligeholdelsen af adskillige ældre vejstrækninger i kommunen, blandt andet i Als, hvor adskillige borgere heller ikke mener, at det er af storhed, der nu gøres noget ved belægningen.

Tirsdag var det Bakkevej, der stod for tur. Den var efterhånden blevet meget hullet, specielt ved kloakdækslerne, og da der kun er fortov på nogle få meter fra Helberskovvej, er fodgængere henvist til at gå på selve vejbanen, hvor den kørende trafik dog er begrænset. Der er ikke længere gennemkørsel til Blegen, så det er hovedsageligt kun beboerne på vejen, der kører til og fra deres hjem.

Blegen, hvor der er en del trafik til lægeklinikken og i sommerhalvåret til campingpladsen på Havbakkerne, skal også have ny belægning. På programmet er ligeledes Korsbakken, og for nogle få uger siden var det Hulvejen til stranden, der fik ny belægning.

Asfaltfirmaet arbejder på Bakkevej. For nogle uger siden var det Hulvejen, der fik ny belægning.