LOKALE NYHEDER
mandag 2. september 2019
ØSTER HURUP: Der er adskillige muligheder for at sætte ekstra smag på snapsen med velegnede planer og urter, der vokser vildt i naturen.

Det fik godt en halv snes mennesker kendskab til, da de i weekenden deltog i en snapse-vandring sammen med Ingermann Sørensen, Øster Hurup,og alle fik fyldt godt op i kurve og poser, så de efterfølgende selv kan eksperimentere med fremstilling af kryddersnapse. man fandt blandt andet frem til gul snerre, enebær, perikon og hedelyng.

Efter indsamlingen fortsatte man til turistkontoret, hvor Bente Sørensen havde bagt en mosebøllekær-kage, oplyser Sten F. Andersen.

På turistkontoret blev der også lejlighed til at smage på fem forskellige snapse, som Ingermann Sørensen havde medbragt, og han svarede beredvilligt på mange spørgsmål om, hvordan snapsene laves.
Ingermann Sørensen, i midten, fortæller om de forskellige planerters smagsmuligheder i snapsen.
Foto Sten F. Andersen