LOKALE NYHEDER
søndag 1. september 2019
ALS: En sundhedsklinik i tilknytning til plejehjemmet Teglgaarden i Als forventes sat i drift inden udgangen af september måned sammen med en klinik ved Plejecenter Bernadottegården, Hadsund, og De Gamles Gård i  Assens.

Det fremgår af en oversigtet, som Udvalget for Sundhed og Omsorg præsenteret for på sit septembermøde.

Før kommunesammenlægningen var der sundhedsklinikker i Hadsund og Hobro, men i år er det besluttet, at der også i en række af kommunens andre byer etableres sundhedsklinikker.

På sundhedsklinikkerne kan borgerne få behandling og vejledning af sundhedsfagligt personale. Det kan eksempelvis være behandling af sårpleje, fjernelse af sting og hjælp til dosering af medicin. Vejledning kan også være om ernæring, vandladningsproblemer og livsstilsændringer.

For at få en tid på sundhedsklinikkerne skal borger henvises af egen læge. Lægen videregiver plejeopgaver til kommunens sygepleje, der vurderer hvorvidt borger er i stand til at komme i sundhedsklinik.

Der er foreløbig etableret sundhedsklinikker i Sundhedscenter Hadsund, Sundhedscenter Hobro, Plejecenter Fjordvang, Mariager og Solgaardscentret, Arden.

Der arbejdes også på, at der oprettes en sundhedsklinik i Biecenteret i Hobro.

Man har undersøgt, om der er behov for en klinik iValsgård, men for tiden er der ikke behov.I oplysningerne til udvalgsmedlemmerne hedder det, at der generelt er tilfredshed med sundhedsklinikkerne.

Klinikkernes placering, og hvad de tilbyder, vil blive samlet på kort, der skal stå fremme på bibliotekerne, apoteker, borgerservice og eventuelt hos de praktiserende læger.
Der kan snart skrives "Sundhedsklinik" på skiltet ved Teglgaarden i Als