LOKALE NYHEDER
lørdag 31. august 2019
Kommunal administration på slankekur
MARIAGERFJORD: Den kommunale administration i Mariagerfjord skal slankes. To chefstillinger
slås 1. december sammen til een.

Kommunens øverste ledelse indenfor vuggestuer, dagpleje og børnehave og den administrative
lederstilling for kommunens skoler slås sammen, har Økonomiudvalget besluttet.

De to nuværende chefstillinger er pt. varetaget af konstituerede ledere. Indenfor dagtilbud er det
Mathias Knude og indenfor skoleområdet Arne Omar Sørensen. Ifølge direktør for Børn og Familie
samt Sundhed og Omsorg, Peter Møller Rasmussen er der flere gode argumenter for, at man nu
samler ledelsesansvaret:
 
- Det vigtigste er, at vi styrker vores forudsætninger for at skabe en stærkere rød tråd i børnenes liv
fra de begynder i vuggestue eller dagpleje til de forlader grundskolen for at begynde på en ungdoms-
uddannelse. Det kræver et helhedssyn på børneområdet og en koordineret indsats, fortæller Pe-
ter Møller Rasmussen.

- Når vi samler fagområderne, skaber vi en mere attraktiv chefstilling med større an-
svarsfelt, som forventelig vil tiltrække et stærkere ansøgerfelt, forklarer direktøren.
 
Sammenlægningen af chefstillingerne rummer også et økonomisk rationale.
 
- Sammenlægningen giver en besparelse på 900.000 kr. Her beholder vi 300.000 kr. på området til at understøtte den nye ledelse med ekstra ressourcer, siger direktøren.

Ekstern hjælp til at finde ny leder
Det bliver rekrutteringsfirmaet Muusmann, der skal hjælpe kommunen med at finde den helt rette kandidat til den nye chefstilling.
 
Forslaget om at sammenlægge stillingerne har været til drøftelse i MED-udvalgene på skole- og dagtilbudsområdet og velfærdsekretariatet. Bemærkningerne herfra vil indgå i overvejelserne, når stillingsbeskrivelsen udarbejdes.

 

Direktør Peter Møller Rasmussen