LOKALE NYHEDER
torsdag 15. august 2019
ØSTKYSTEN: Der er blandt ældre borgere i den østligste del af Mariagerfjord Kommune fortsat usikkerhed om benyttelsen af delebilerne, Havbakkebusserne placeret i  Als og Øster Hurup.

Det kunne Steffen Sand, medlem af bestyrelsen i Havbakkedi-striktets Mobilitetsforening, der står for administrationen af de tre delebiler i området. Ud over busserne i Als og Øster Hurup elbi-len i Veddum, konstatere, da han fredag kørte et selskab fra  Als til Ældre Sagens aktivitetsdag i Fruerlundparkn.

I forbindelse med spisningen fortalte han de ca 60 deltagere om busserne, og der blev stillet mange spørgsmål.

Mange af deltagerne tvivlede på, at man må køre en bus med plads til ni personer på et almindeligt kørekort, men det må man, slog Steffen Sand fast.

Han kunne også konstatere, at kendskabet til mobilitetsforenin-gen blandt adskillige ældre mennesker er sparsom.

-Det er tydeligt, at vi langt fra har været gode nok til at "sælge" vores projekt til denne borgergruppe, og jeg lovede, at vi vil give tvivlerne en prøvetur, hvis vi kontaktes, siger Steffen Sand.

Chaufføren til Fruerlundparken fandt også ud af, at bussen på grund af sit runde trinbrædt ikke er særlig ældrevenlig ved ind- og udstigning.

Steffen Sand konstaterede ligeledes, at "kør-med-bænken" i Øster Hurup ikke er placeret hensigtsmæssigt.

Ved transpoprten af deltagerne fra Als til Fruerlund benyttede han sig af bussen i Øster Hurup. Da han efter at have fået det glade selskab afleveret i Als, ville aflevere bussen i Øster Hurup og ønskede at få et lift tilbage til Als, ventede han i 45 minutter på "kør-med-bænken" uden at blive samlet op.

-Bænken står forkert. Man kan fra bænken ikke få øjenkontakt med bilisterne på vejen på grund af skiltet, der viser ind til p-pladsen. Det vil måske hjælpe, hvis bænken bliver flyttet lidt mod syd og rykket helt frem til fortovet, siger han.

Det blev imidlertid til snak med adskillige fodgængere.

Langt de fleste fodgængere mente, at initiativet er både godt og miljørigtig.

Steffen Sand fik i Øster Hurup blandt andet en snak med et sej-lerægtepar fra Helsingør, der forsøgte at leje bussen til en tur til Århus, men fik afslag på turistkontoret. Bilerne er kuin for lokal-befolkningen og man skal være medlem af mobilitetsforeningen.
 
- De foreslog, at vi åbner for endags-udlån til denne brugergrup-pe, der ikke skal have ret til forudreservation, og at leje sker via manuel betjening på turistkontoret, og kun på dage hvor bussen alligevel står stille hele dagen, som de havde observeret, den gjorde. Det synes jeg er en god ide´, siger han.

Ideen vil blive taget op i mobilitetsforeningens bestyrelse.
Den grønne kør-med-bænk er ikke placeret hensigtsmæssigt i Øster Hurup, mener Steffen Sand.
Turister bør også kunne leje delebilen i Øster Hurup via turistkontoret.
Steffen Sand fik adskillige input om delebiler og grønne bænke på turen med et selskab fra Als til Fruerlundparken.