LOKALE NYHEDER
tirsdag 13. august 2019
ØSTER HURUP: Der blev budt på motion til både ben og hjerne og i tilgift hygge og underholdning, da 60 medlemmer af Ældre Sagen Hadsund fredag eftermiddag havde sat hinanden stævne i Fruerlundparken syd for Øster Hurup under overskriften aktivitetsdag.

Efter fælles kaffebord fordelte medlemmerne sig på det store område, hvor der var mulighed for forskellige aktiviteter. Nogle valgte petanque, andre krolf, ligesom der var mulighed for en lang gåtur rundt i parken i forbindelse med gåbanko, under forudsætning af man fulgte ruteplanen og fandt frem til numrene, der skulle krydses af på pladen.

Efter de fysiske udfoldelser og vinderne i de forskellige konkurrencer var blevet hyldet stod den på grill-mad. deltagerne medbragte selv det de ønskede at grille, ligesom man selv skulle medbringe drikkevarer, og otte fra Als kunne godt indtage drikkelse med alkoholprocenter. De var fælles om at leje delebilen i Als, og Steffen Sand havde beredvilligt stillet sig til rådighed som chauffør.

Det vellykkede arrangement, der var begunstiget af fint vejr, tørt og hverken for varmt eller koldt, sluttede med "Genlyd" underholdt på stedet.
Via gåbanko blev mange af deltagerne ført en tur rundt på det store område.
Der blev også budt på forskellige former for spil
Flere af deltagerne fra Als benyttede sig af Havbakkebussen, hvor Steffen Sand stillede sig til rådighed som chauffør.