LOKALE NYHEDER
mandag 12. august 2019
MARIAGERFJORD: Af i alt 219 klager over Mariagerfjord Kommunes behandling og afgørelser indenfor sygedagpenge, socialpolitik, pensioner og beskæftigelsesindsats, har Ankestyrelsen stadfæstet 145 sager.

I 28 sager har styrelsen bedt kommunen om at ændre eller ophæve oprindelig afgørelsen, og i 30 sager bedt om ny behandling. 16 klagesager er blevet afvist.

Det fremgår af en redegørelse, som Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse blev præsenteret for på sit første møde efter sommerferien, og udvalget tog redegørelsen til efterretning.

Mariagerfjord Kommune har måttet omgøre en tidligere afgørelse i 29 procent af sagerne. På landsplan er det 30 procent.

Lang de fleste klagesager, der er behandlet i den kommunale administration i 2018, drejer sig om Serviceloven (særlig støtte - børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse mv.). Her har der været 100 sager i det forløbne år, fremgår det af oversigten.

I 64 af sagerne er den kommunale afgørelse blevet stadfæstet af ankestyrelsen, ni gange er der sket ændring eller ophævelse af den lokale afgørelse, 18 gange er kommunen blevet bedt om at behandle sagen igen. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse. Ni gange er en klagesag blevet afvist.

Indenfor lov om aktiv socialpolitik har der i det forløbne år været i alt 50 klager. Den kommunale afgørelse er blevet stadfæstet i 31 sager. I otte sager er den lokale afgørelse blevet ophævet eller ændret af Ankestyrelsen, og syv af sagerne er blevet sendt retur til kommunen til ny behandling. Endelig er fire sager blevet afvist

Mariagerfjord Kommune: