LOKALE NYHEDER
lørdag 10. august 2019
LILLE VILDMOSE: Et par unge piger, Camilla og Christina, stilles overfor mange forskellige opgaver i en 20 ugers praktikperiode, som de tilbringer på Lille Vildmosecentret. Det sker i forbindelse med deres uddannelse til natur- og kulturformidler, som de er i gang med på UCN i Hjørring.

Aftalen om praktik i det himmerlandske kom i stand efter, de havde samarbejdet med Vildmosecentret i forbindelse med deres tredje semesters eksamensprojekt.

- Som praktikant på Lille Vildmosecentret har vi mange forskellige opgaver. Vi står i receptionen hvor vi tager i mod gæster og sælger billetter, og desuden fortæller om, hvad Lille Vildmosecentret tilbyder. Vi sørger også for at gæsterne får mad, drikkelse, kaffe og kage. Derudover har vi forskellige formidlingsopgaver, hvor vi kan øve os i at formidle, og få brugt nogle formidlingsteknikker som vi har lært i skolen, siger de.

Det bliver også til ture med tørvetoget, hvor de fortæller om tørvegravningen i Lille Vildmose, da søerne blev tømt for vand og om den naturgenopretning, der nu er i gang i Lille Vildmose.

- Vi har også en aktivitet tirsdag og søndag, hvor vi fortæller om Nordens kæmper og liv og død ved de store dyr. Mandag og torsdag leder vi efter dyr, på henholdsvis stranden i Øster Hurup og ved søen bag Vildmosegaard, med de gæster, der er interesseret i dette. Vi forklarer derefter børnene, hvilke dyr, de har fundet, siger de.

- Det er rart med en praktikplads, hvor vi har så mange forskellige opgaver, og hvor vi samtidig får lov til at afprøve noget af det, vi har lært på skolen. Samtidig er Lille Vildmosecentret et rigtig hyggeligt sted, med masser af skønne mennesker, siger de.

Camilla og Christina i tørvetoget.
Billig og miljørigtig varme