NORDJYSKE NYHEDER
lørdag 10. august 2019
NORDJYLLAND:  Tirsdag 13. august tager Region Nordjylland og Aalborg Forsyning første spadestik til et anlæg, der skal køle det ny universitetshospital, der er under opførelse i Aalbrog Øst.

Anlægget skal producere køling til det 170.000 kvm store universitetshospital med vand fra Aalborg Portlands kridtsø.

Fjernkøling følger de samme principper som fjernvarme, men i stedet for at pumpe varme i rørene pumpes der koldt vand i rørsystemet. Fra den over 30 meter dybe sø vil vand på 4-14 grader blive pumpet op og via en 3,6 km lang ledning sendt til en kølecentral nord for det nye universitetshospital, hvor det blandt andet skal levere køling til patientstuer, personale- og kliniske faciliteter samt medicinsk udstyr.

Køling af hospitalet med det kolde søvand er CO² besparende, da det kræver et meget lille strømforbrug i forhold til andre former for køling. Det vil således kun være pumpeeffekten, der kommer til at belaste anlæggets CO² regnskab, hvilket ligger godt i tråd med, at Region Nordjylland er klimaregion og arbejder med CO² reduktion.

- Ved at bruge fjernkøling er vi med til at passe på miljøet, og vi kan bidrage til at opnå Danmarks klimamål. Og så husker vi nok alle både denne og sidste års varme sommer. Det har lært os, at det er vigtigt, at vi kan køle vores hospitaler, så patienter har det godt på stuerne, og personale har et ordentligt arbejdsmiljø, siger Ulla Astman, regionsrådsformand.

Fjernkøleanlægget vil blive det mest effektive og bæredygtige fjernkølingssystem i Danmark.

- Ligesom Region Nordjylland arbejder vi hos Aalborg Kommune målrettet med bæredygtighed, bl.a. med FNs Verdensmål. Aalborg Kommune er allerede i førersædet internationalt, når det handler om at tænke klimavenligt og bæredygtigt, så at det netop er i Aalborg, et sådant samarbejde bliver en realitet, er kun naturligt, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

.


- Anlægget er det hidtil eneste af sin art i Danmark, og det er Aalborg Forsyning, som er bygherre på såvel pumpestation, distributionsnet som kølecentral, og som skal stå for driften af anlægget i mindst tyve år frem. Universitetshospitalet vil således være den første modtager af køling, men det vil være muligt at udvide systemet, så der i fremtiden kan tilsluttes flere kunder til anlægget, så andre erhverv og institutioner i Aalborg Øst fremadrettet også kan få glæde af denne attraktive og bæredygtige teknologi, siger Lasse P.N. Olsen, bestyrelsesformand i Aalborg Forsynings energidivision.

Byggeperioden vil strække sig fra 2019-2021, og anlægget forventes sat i drift medio 2021.


Det kolde vand i krydtgraven i Aalborg Øst skal være med til at skabe en behagelig temperatur i det ny universitetshospital.