LOKALE NYHEDER
fredag 9. august 2019
ALS: Efter en lang og til tider varm ferieperiode bliver det i de kom-mende uger hverdag igen. Det betyder blandt andet, at spejderne i Als indleder et nyt spejderår.

Man tager hul på aktiviteterne tirsdag 20. august ved spejderhytten på Vikingvej i landsbyen. Her bliver der oprykning af spejdere, og man samles ved bålet fra kl. 17 til kl. ca. 18.30.

- Det er både nuværende og ny spejdere, der er velkomne, siger leder Vera Hansen.

Spejderne i Als har gode rammer bag den ny lagerhal på Vikingvej, som spejderne har sammen med boldklubben Viking og Als Borger-forening. Spejderne opbevarer her blandt andet indsamlede effekter, som sælges på loppemarkeder, et væsentligt økonomisk supple-ment til aktiviteterne og vedligeholdelse af huset, bålhytten og hele området, hvor de unge mennesker kan udfolde sig i trygge rammer.

De blå spejdere i Als har eksisteret i adskillige årtier, og som med alle andre aktiviteter er det i årenes løb gået op og ned med tilslut-ningen. Spejderne har de seneste år været inde i en stabil periode med hensyn til antallet af spejdere.
Vera Hansen ved forårets loppemarked