LOKALE NYHEDER
tirsdag 6. august 2019
MARIAGER: Mariager Sejlklub har et ønske om, at flere autocampere kan overnatte ved klubben, og at der gives tilladelse til, at de må være på stedet i to døgn.

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord skal se på sagen på sit møde 12. august.

I forvejen har sejlklubben tilladelse til, at der må parkeres op til fem auto-campere på stedet, men man ønsker yderligere et par pladser ved klub-huset.

Fagenheden har på forhånd behandlet sagen og indstiller til udvalget, at der gives tilladelse til yderligere 2-3 pladser til autocampere, men at der gives afslag på, at autocampere kan overnatte flere nætter ad gangen.

Embedsmænd fra fagenheden har drøftet sagen med naboer og Mariager Camping.

Hos naboerne er der modstand mod flere autocampere på stedet, ligesom naboerne er modstander mod en mulighed for, at autocamperne kan ove-rnatte flere nætter i træk.

Heller ikke campingpladsen i Mariager er varm på ideen med flere auto-campere ved sejlklubben, ligesom man også er modstander af en eventuel mulighed for, at en autocamper kan være på stedet flere døgn. Man mener, at det er ulige vilkår, at sejlklubben giver en lav leje til kommunen for de of-fentlige arealer og samtidig ikke skal svare moms af indtægterne. Camping-pladsen mener, at sejlklubben er en konkurrent til campingpladsen. Maria-ger Camping ser en risiko for, at grundlaget for at drive den forholdsvis lille campingplads vil blive forringet, hvis der tillades flere autocampere ved sejlklubben.
Mariager Sejlklub vil give plads til flere autocampere, men naboerne og den autoriserede campingplads i byen er imod.