LANDSNYHEDER
mandag 5. august 2019
HELE LANDET: Skattefordelene ved forældrekøb skal fjernes, hvis det står til Radikale Venstre, der i stedet vil kanalisere provenuet over i en fond, som skal gøre det billigere for kommuner at opføre 20.000 nye ungdomsboliger. SF og Enhedslisten bakker op om forslaget, mens boligministeren er gået i tænkeboks.

- Vi vil sørge for, at flest mulige får tag over hovedet. Og et stabilt tag over hovedet til en leje, som er til at betale, siger Katrine Robsøe, fungerende politisk ordfører i Radikale Venstre til Finans.

Ifølge Det Radikale venstre kan der spares 285 millioner kr. årligt på at skære i de skattefordele, som forældre har, når de køber ejerlejligheder til deres børn. Enhedslisten og SF har været på banen med lignende forslag tidligere og bakker op.

- Det er med til at skævvride boligmarkedet i de store byer, og alle er med til at betale for det via skattesystemet, så det er en omvendt Robin Hood, siger Lisbeth Bech Poulsen, finans- og erhvervsordfører i SF til Finans.

- Der har været perioder, hvor forældrekøb har udgjort mere end 25 procent af det samlede lejlighedssalg i storbyerne. Så det vil selvfølgelig få betydning for, hvordan markedet vil udvikle sig. Priserne vil falde, fordi det vil tage noget af efterspørgslen ud af markedet, siger Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit til Finans, som dog ikke kan sætte tal på prisfaldenes størrelse.

Regeringens støttepartier:
Katrine Robsøe, fungerende politisk ordfører i Radikale Venstre