LOKALE NYHEDER
søndag 4. august 2019
HADSUND: Unge mennesker i niende klasse i Hadsund-området har mulighed for at gå i skole et år i et fremmed land.

Det er Hadsund Rotary klub, der står for en udveksling, således man tager imod unge fra andre lande, der indkvarteres privat i Danmark, og danske unge kan på samme måde blive indkvarteret privat i et fremmed land.

- En af Hadsund Rotary klubs aktiviteter er at deltage i en udveksling af unge mennesker, der gerne vil opleve et år i et fremmed land. Klubbens medlemmer modtager udvekslingsstudenter fra hele ver-den - vi har gennem årene haft unge mennesker fra Japan, Austra-lien, Brazilien, USA m.v., der indkvarteres privat og går på gymnasiet her, siger Lise Andersen, Hadsund Rotary klub.

- Den anden vej har vi sendt unge fra Hadsund-området, der har haft et år i udlandet i trygge rammer, hvor de har boet privat og været knyttet til en Rotary Klub i det fremmede. De er alle vendt hjem og har med begejstring fortalt om deres livs oplevelse, siger hun.

Nu er der igen mulighed for at søge om at komme ud. Hadsund Ro-tary Klub tilbyder et ophold til et ungt menneske, som gerne vil ople-ve en ny og anderledes kultur, knytte venskaber med unge fra man-ge andre lande og udvikle sig til en global borger.

Ansøgningsfristen er 1. september, og for at komme i betragtning skal man gå i 9. klasse.

Man kan se mere på https://www.rotary.dk/yep/kort-om-long-term

Her findes også det skema, som skal bruges for at søge udveksling.

Unge interesserede kan få yderligere oplysning ved at kontakte klub-bens kontaktperson: Søren Haubro (mob. 30389235) som også vil være behjælpelig med udfyldelsen af ansøgningsskemaet.

Kort tid efter 1. september holdes der udvælgelsessamtaler.
Unge i Hadsund-området har mulighed for at bo og gå i skole i et fremmed land.