LOKALE NYHEDER
onsdag 10. juli 2019
ØSTKYSTEN: Der er i ferieperioden stor interesse for de tre delebiler i Havbakkedistriktet, og specielt er der stor interesse for elbilen, der er parkeret i Veddum.

Det kneb med udlejning af elbilen ved opstart af projektet, der foreløbig kører frem til foråret 2020, hvorimod der straks var interesse for minibus-serne i Als og Øster Hurup.

Bussen i Als har skiftet parkeringsplads. Nu er den parkeret på pladsen ved Meny Supermarkedet i landsbyen, og nøglen opbevares i supermar-kedet.

Bussen i Øster Hurup holder på sin vante plads på parkeringspladsen ved bytorvet, men udlevering af nøglen foregår fra brugsen i byen.

Bestyrelsen for foreningen, der administrerer delebilerne, indskærper, at man ikke må klistre eller påsætte skilte på bilerne.

Eb vælgerforening brugte en af bilerne i forbindelse med opsætning af valgplakater og satte et skilt på bilen med vælgerforeningens bogstav. Det faldt en borger i området for brystet. Vedkommende henvendte sig til foreningen, der nu har indskærpet, at bilerne ikke må bruges som rekla-mesøjler.

For at kunne leje bil skal man være medlem af foreningen, hvilket er gra-tis. Inden man afhenter bilen skal man sende en sms med billede af sit kørekort til tlf. 40 94 28 14. Derefter får man en sms tilbage med en kode til nøgleboksen.

Man kan betale for leje via MobilPay. Så skal man samtidig skrive Als-bussen, Øster Hurup-bussen eller Veddum-bilen og sit fornavn i forbin-delse med betalingen.

I forbindelse med ibrugtagning af delebilerne blev der samtidig opstillet grønne bænke i de fem landsbyer, Øster Hurup, Als, Helberskov, Skelund og Veddum om at få et lift.

Tilbud om et lift efter få minutter
Det er af gode grunde ikke muligt for foreningen og kommunen at se, om det er en succes eller ikke, men det virker, kan Steffen Sand, bestyrel-sesmedlem i foreningen, skrive under på.

Han lokkede Ellen Otte til at sætte sig på bænken og slå Øster Hurup skil-tet op, og så ville han tage et foto, når Tove Busk  holdt ind i sin bil. Inden Tove Busk nåede frem holdt en anden bil ind for at tage Ellen Otte med til Øster Hurup.
Grønne "giv et lift-bænke" kan være effektive
Ellen Otte har hævet skiltet med Øster Hurup og venter på at blive samlet op af en bilist. Det gik hurtigere end forventet.
Tove Busk byder Ellen Otte med til Øster Hurup, men inden havde hun fået tilbud om et lift.
Foto: Steffen Sand
Foto: Steffen Sand