LOKALE NYHEDER
mandag 8. juli 2019
ØSTER HURUP: Adgangsvejen til hvid sandstrand og derefter blot nogle få meter til en svalende dukkert i Kattegat syd for Øster Hurup havn er flere steder gjort farbar med træbelagte stier og broer.

Dermed er den kilometer lange strand mellem havnen og Haslevgårde gjort lige så venlig og indbydende som nord for havnen. Mod syd optræder stranden som en sandtange skilt fra land med et lavvandet og flere steder sumpet område.

Ved Novopladsen i den sydlige del af Øster Hurup by er der etableret en gangbro fra land til sandtangen, og senest er der etableret en træbelagt sti fra pladsen til broen. Det betyder, at badegæster kan gå fra parkeringsområdet til vandkanten uden at få sand mellem tæerne.

Det er Øster Hurup Strandlaug, der står for vedligeholdelsen af den flere kilometer lange strand fra Haslevgårde til det offentlige strandareal nord for Øster Hurup Strandcamping.

Lauget har sørget for at etablere en flydebro fra havnens sydmole til sandtangen umiddelbart syd for havnen. Ud over gangsti og bro ved Novospladsen har man for få måneder siden taget en helt ny bro i brug ved Haslevgårde.

Fra Novopladsen er strækninen ned til broen blevet belagt med træ.
Fra Øster Hurup havns sydmole er der en flydebro til sandtangen.