LOKALE NYHEDER
mandag 8. juli 2019
HOBRO: Når Udvalget for Kultur og Fritid mødes første gang efter sommerferien 6. august, ligger der en ansøgning fra Gasmuseet i Hobro om at få udbetalt det kommunale tilskud for 2020 allerede i december i år.

På nuværende tidspunkt kan museet se, at der vil være likviditetsproblemer i december måned samt januar og februar måneder i 2020.

Der er tale om et tilbagevendende problem. Tidligere havde museet en kassekredit at trække på, men den er nedlagt, oplyser museet til den kommunale forvaltning.

Med anmodningen om en tidligere overførsel af det kommunale tilskud, foreligger også regnskab for 2018 samt budget for indeværende år.

Af regnskabet fremgår det, at det sluttede med et overskud på 161.999 kr., og museet har en egenkapital på 39.698 kr.

Årets resultat er positivt påvirket af, at alt planlagt vedligeholdelsesarbejde ikke har kunne udføres som følge af høj belægning.

Af budgettet fremgår det, at man forventer udgifter på ca. 2.3 mio. kr. og indtægter på 2.4 mio. kr.

Det kommunale tilskud udgør 400.000 kr.
Gasmuseet i Hobro forventer likviditetsproblemer omkring årsskiftet.