LANDSNYHEDER
søndag 7. juli 2019
HELE LANDET: Medielære og uddannelse i kildekritik er på lang sigt det bedste forsvar mod desinformation.

Det er en af konklusionerne, som Jess V. Laursen, Skelund, som sammen med de øvrige medlemmer i CIVEX-udvalget i regionsudvalget i EU på det seneste møde i Bruxelles er nået frem til. Overskriften var desinformation i EU og hele verden

I Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 sættes der fokus på den digitale dannelse, hvor målet er, at børn og unges forudsætninger for at begå sig på nettet bliver styrket.

- Børn og unge skal bl.a. lære at deltage socialt online, være i stand til at forholde sig kritisk i arbejdet med it og medier og de skal lære at begå sig trygt, forsvarligt og etisk korrekt, når de anvender it, medier og deltager socialt online. Udbredelsen af navnlig sociale medier har gjort det muligt at sprede desinformation i et større omfang og hastighed end tidligere, siger Jess V. Laursen

Udvalget slår fast, at desinformation og desinformationskampagner også vil kunne påvirke den danske politiske debat og påvirke den politiske beslutningsproces. Det vurderes derfor, at det er i regionernes interesse, at der på såvel nationalt som europæisk plan arbejdes på fælles initiativer og tiltag til at bekæmpe desinformation og desinformationskampagner.

Opgørelser fra det nyligt afholdte valg til Europa-Parlamentet viser, at Danmark stort set ikke har været udsat for desinformationskampagner. Eksperter peger på, at det formentlig skyldes, at danskerne er et homogent folkefærd, og at informationsniveauet i Danmark generelt er højt.
Trods det, er der stadigvæk brug for overvågning og hurtig reaktion, når desinformation opdages.

CIVEX udvalget i EU arbejder med Europas fremtid, ansvarsfuld regeringsførelse, understyring, migration, integration og asyl, europæisk nabopolitik og eksterne forbindelser og decentraliseringssamarbejde.

Jess V. Laursen