LOKALE NYHEDER
fredag 5. juli 2019
HOBRO: Harald Blåtands ringborge, deriblandt Fyrkat ved Hobro, er en vigtig brik i danmarkshistorien. Som noget helt nyt udbydes der nu rundvisninger på området, hvor Fyrkat lå for godt 1000 år siden. Man kan også få en guidet omvisning på vikingegården et stykke derfra, hvor man kan høre, hvordan vikingetidens dagligliv udfoldelede sig.

Vikingetiden er en betydningsfuld epoke i danmarkshistorien, og ved Hobro lå et af periodens største bygningsværker: Ringborgen Fyrkat. Det imponerende borganlæg blev bygget i år 980, men forsvandt igen få årtier senere.

Ved sommerens rundvisninger på området, hvor borgen lå, kommer man blandt andet ind bag Fyrkats rekonstruerede jordvolde, hvor der i dag er markeret, hvor borgens mange huse lå. De mange "stolper" giver et meget klart billede af husenes form og størrelse. Uden for borgområdet ligger i dag et rekonstruerede hus af samme type, som naturligvis også er en del af de nye rundvisninger. I alt har der ligget 16 husene inden for den enorme ringvold i fire firelængede gårdanlæg.
 
På rundvisningen fortælles der også levende om de mennesker, der har boet ved Fyrkat, og om det liv, der er blevet levet i området, mens ringborgen var i brug i slutningen af 900-tallet.

Publikum besøger også gravpladsen, der lå uden for selve borgen, hvor de hører om de mennesker, som blev begravet her og om deres gravgods. Og så får man naturligvis alt at vide om de mange arkæologiske fund, der er gjort ved Fyrkat - blandt andet ved de omfattende udgravninger tilbage i 1950'erne.

Indtil nu, er der fundet i alt fem tilsvarende ringborge i Danmark, som alle er opført omkring år 980, da Harald Blåtand var konge i Danmark. Der findes ingen kilder, der fortæller om de danske ringborge udover det arkæologiske materiale. Men det alene kan indirekte fortælle en hel del om borgene, og på rundvisningen fortælles om de forskellige tolkninger og teorier vedrørende Fyrkat og de andre borges funktion og historie.

Alt sammen sættes det ind i et større billede af vikingetiden under kongerne Harald Blåtand, Svend Tveskæg og Knud den Store, der alle regerede i slutningen af vikingetiden i tiden omkring år 1000.

Ikke langt fra selve Fyrkat ligger vikingegården, der også er en væsentlig del af Vikingecenter Fyrkat.


Også her har man nu mulighed for at komme med på en særlig rundvisning. Vikingegården består af ni vikingehusene, der tilsammen udgør en stormandsgård, som den har set ud i vikingetiden.

Vikingegården er en rekonstruktion af en tilsvarende stormandsgård, der er fundet ved Vorbasse, og på den guidede tur rundt får man historien om gården i Vorbasse samt de forskellige bygningers funktion.

Under rundvisningen kommer man rundt i alle vikingegårdens huse, og der fortælles om dagligdagen på en rig bondegård i vikingetiden. Man ser smedjen, huggehuset, grubehusene og beboelseshusene. Der smages på nogle af urterne i kålgården, og man kommer tættere på beboernes mange forskellige arbejdsopgaver dengang. For hvor mange mennesker boede egentlig på en gård af denne type, og hvordan har dagliglivet mon udspillet sig?

På den guidede rundvisning får man et spændende indblik i livsvilkårene i vikingetiden, hvor langt de fleste boede på gårde, men hvor en forbedret skibsteknologi efterhånden muliggjorde opdagelsesrejser, øget handel med omverdenen og ikke mindst de berygtede plyndringstogter.