LOKALE NYHEDER
fredag 7. juni 2019
MARIAGERFJORD: med 4.104 personlige stemmer blev Anne Honore´ Østergaard, der opstillede for Venstre i Mariagerfjord, indvalgt i Folketinget.

Hun opstilelde for første gang i kredsen, og må nu indstille sig på en fast arbejdsplads på Christiansborg. Hun er bosiddende i Aalborg-området og medlem af Aalborg byråd.

Kredsformand for Venstre, Jess V. Laursen, Skelund, glæder sig over, at Mariagerfjord bliver repræsenteret på tinge.

- Anne blev efter nogle samtaler valgt som kredsens nye Folketingskandidat. Lige siden har hun vist sin energi, ved at komme rundt i hele Mariagerfjord kommune, for at  skabe gode relationer og besøge virksomheder og institutioner.

- Anne er i Aalborg byråd, i 2. periode. Bystyret her har i de seneste ca. 90 år konstant været under socialdemokratisk ledelse, så Venstre må virkelig kæmpe for at få det igennem, der ikke lige er socialdemokratisk politik. Hun  har lært at vælge sine kampe og stå fast, når der virkelig er noget at kæmpe for. F.eks. har hun været initiativtager for, og er lykkedes med, at skaffe en større pengepulje til udvikling af landdistrikterne, og har taget initiativ til mere støtte til vore krigs-veteraner, Begge områder ligger hendes hjerte nært, siger Jess V. Laursen.
 
Anne Honoré Østergaards interesse for politik opstod, da hun flyttede fra barndomsbyen Vestbjerg til Nørresundby. Hun mente, at byrådet i Aalborg viste alt for lidt interesse for den nordenfjordske del af Aalborg Kommune.

- Det har været utroligt interessant, at møde de mange gode virksomheder, som findes i byerne i Mariagerfjord området. Her er der virkelig grobund for et godt liv med arbejde og bosætning, siger hun.

.Noget af det, som bekymrer hende, er den kommunale udligning mellem alle Danmarks kommuner. Udligningsordningen skal udjævne de økonomiske forhold, så alle kommuner kan tilbyde ens velfærdsydelser inden for børnepasning, skole og ældrepleje. Her er landkommunerne i hele Nordjylland blev ramt, og værst af alle Mariagerfjord, der pludselig manglede 123 mio. i budgettet.


- En ny kommunal udligning bliver noget af det første, jeg vil bore mig ned i, når jeg kommer på Christiansborg. Den nye ordning skal både være mere retfærdig og være nemmere at administrere for kommunens embedsmænd, siger det nyvalgte folketingsmedlem.
 
Privat bor Anne sammen med Claus der er maritim elinstallatør og arbejder hos Scanel i Frederikshavn. Hun er uddannet erhvervsjurist og arbejder på University College Nordjylland (UCN) som adjunkt og underviser i erhvervsjura og virksomhedsøkonomi.
Formand for kredsbestyrelsen i Venstre, Jess V. Laursen sammen med det nyvalgte folketingsmedlem.