LOKALE NYHEDER
tirsdag 4. juni 2019
ALS: Havbakkeskolen vil sætte fokus på at få flere elever, som er dygtige til dansk og læsning. Målet er, at Havbakkeskolen i 2020 har 80 procent af eleverne, som i de nationale test er gode til dansk og læsning på alle årgange.

Det fremg
år af en rapport, der er udarbejdet for det kommunale skolevæsen, og som bliver fremlagt for Udvalget for Børn og Familier på mødet torsdag 6. juni i Mariager.

Der er blevet holdt læringsdialoger på alle skoler i april og maj måned. Baggrunden for læringsdialogerne var statusrapporter for skoleåret 2017/2018. På mødet deltog de enkelte skolers ledelse og skolechefen.
I indstillingen fra forvaltningen til det folkevalgte udvalg hedder det blandt andet:

- Overordnet set kan det konstateres, at skolerne arbejder godt med de indsatsomr
åder, som skolerne valgte sidste år. Enkelte skoler valgte på baggrund af statusrapporten at lave mindre justeringer af indsatsområderne, forud for kvalitetsrapporten næste år, hvor der gøres endeligt status på indsatsområderne.

Og for Havbakkeskolens vedkommende drejer det sig altså om dansk og læsning.