LOKALE NYHEDER
tirsdag 4. juni 2019
Inden indsættelsen i Visborg kirke. Fra venstre Provst Carsten Bøgh Pedersen, Iben Brejner Højgaard, Anne Bundgaard Hansen og Anna Mejlhede
VISBORG: Kirkehuset i Visborg kunne ikke rumme de mange mennesker, der ønskede at byde Skelund og Visborg sognes ny præst, Anna Mejlhede velkommen. En del måtte være udenfor, som vejret imidlertid også indbød til søndag eftermiddfag.

Det var provst Carsten Bøgh Pedersen, der stod for indsættelsen. Han talte om forholdet mellem præst og menighed, som kan sammenlignes med et ægteskab. Et tema, som formændene for menighedsrådene, Jan Thøgersen, Skelund, og Henrik Emil Sauer, Visborg,også brugte i deres taler ved den efterfølgende reception

Den store kirke i Visborg var næsten fyldt med mennesker fra de to sogne, men også mange fra Als og Øster Hurup var mødt op.

Nyindsatte Anna Mejlhede og præsterne Iben Brejner Højgaard og Anne Bundgaard Hansen kommer til at arbejde tæt sammen i de fire sogne.


Anna Mejlhedes prædiken handlede om sandhed, og om at sandhed og kærlighed skal høre sammen.

Efter prædiken blev musikstykket "Summertime" spillet på orgel og saxofon, inden menigheden gik til alters i fire hold.

Ved receptionen blev de mange gæster budt på perlende vin, som man kunne skåle i, og derefter stod den på kaffe og syrenfarvede lagkager. Det hele krydret med flere taler og velkomster til den ny præst, der kommer fra en stilling som præst ved Holmens kirke i København.

Hun rykker ind i præstegården i Skelund.