LOKALE NYHEDER
torsdag 30. maj 2019
VISBORG: Ejerne af Visborggaard Slot har planer om at markere 100 års dagen for Sønderjyllands genforening med Danmark, hvor det him-merlandske herresæde ved greveparret Alice og Knud Danneskiold-Samsøe udlånte den hvide hest til kong Christian den tiende. Der er ved Visborg rejst en mindesten over hesten.

Eventet, der er planlagt til 10. juli 2020, hvor restaureringen af slottet og-så forventes at være gennemført, har til formål at lære børn, unge og ældre om slottet og Danmark i renæssancen - herunder også læring om reformationen, madlavning, kunst, musik, historie og filosofi. Aktivi-teterne skal promovere aktiv læring og vil hovedsagligt foregå i slottets renæssancepark.

Ejerne af slottet har sendt en ansøgning til Mariagerfjord Kommune om støtte til arrangementet, og den skal behandles af Udvalget for Kultur og Fritid på et møde 4. juni.

Ansøgningen lyder på  638.516 kr. til telte, bænke, borde, stole, opstilling og nedtagning af kulisser og scener, løn til skuespillere, dansere, kokke og musik. Det er tanken, at der skal være gratis adgang for publikum.

Den kommunale administration har på forhånd behandlet ansøgningen, og direktøren for Kultur og Fritid indstiller til udvalget, at ansøgningen ik-ke imødekommes.
Mindestenen for den hvide hest, som kong christian X red på over grænsen fra Sønderjylland til Danmark