NORDJYSKE NYHEDER
onsdag 29. maj 2019
NORDJYLLAND: Fremover vil færre nordjyske diabetespatienter have behov for at stikke sig selv, for at måle sukkerværdien gennem blodet.

En gruppe af særligt de svært regulerede diabetespatienter vil nemlig fremover få muligheden for i stedet at tilvælge en lille sensor, der påsættes huden og fastholdes ved hjælp af et plaster. Det har Regionsrådet besluttet.

- Der er tale om et redskab, der vil være til meget stor hjælp for en gruppe diabetespatienter, som har svært ved at regulere deres blodsukker med de nuværende redskaber, de har til rådighed. Med den nye aftale får de patienter, der virkelig har brug for det, et godt og vigtigt redskab, der kan hjælpe dem til at få et bedre liv. Med en velreguleret diabetes undgås mange komplikationer, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Et samlet Regionsråd bakkede op om, at patienter med en dårligt reguleret diabetes eller andre specielle og særlige behov fremover kan få tildelt en såkaldt flash glukosemåler. Det er en lille sensor, som måler sukkerkoncentrationen i underhudens vævsvæske. Sensoren sidder fast i huden ved hjælp af et plaster og glukoseværdien kan så aflæses, når man fører et lille medfølgende apparat henover sensoren. Apparatet viser samtidig udviklingen i værdier over de seneste otte timer. At det er nemt, smertefrit og uproblematisk at måle blodsukkeret gør, at mange patienter kan få stor glæde af det nye redskab.

De foreløbige forskningsresultater ved brugen af flash glukosemålere viser da også, at patienterne opnår væsentlige gevinster ved at benytte flash glukosemålere. Derfor er den nye beslutning glædelig ifølge Poul Erik Jakobsen, der er centerdirektør i Steno Diabetes Center Nordjylland på Aalborg Universitetshospital.

- For den her gruppe af diabetespatienter, som har svært ved selv at regulere blodsukkeret, er der en kæmpe gevinst at hente. Der er tale om et apparat, som gør det rigtig let for diabetespatienter at følge med i udviklingen af blodsukkerniveauet. Det er rigtigt godt for dem, der har svært regulerbar diabetes eller for patienter, der eksempelvis også er ramt af psykisk sygdom, siger Poul Erik Jakobsen.

Med en velreguleret diabetes kan patienterne undgå en lang række følgesymptomer og et generelt lavere blodsukkerniveau reducerer risikoen for eksempelvis nyre- og hjertesvigt og blodpropper i hjernen eller hjertet.I dag giver sundhedsvæsenet allerede apparaterne til børn og unge under 18 år, hvis de har behov. Men nu har det nordjyske regionsråd altså besluttet, at langt flere nordjyder får adgang til apparatet.

De fem danske regioner har aftalt at foretage fælles indkøb af flash glukosemålerne, og der er desuden aftalt en samlet og fælles evaluering efter to år.

En arbejdsgruppe under Danske Regioner har udarbejdet retningslinjerne for landets fem regioner i forhold til uddelingen af flash glukosemålere. I retningslinjerne er det beskrevet hvilke diabetespatienter, der kan få tildelt en flash glukosemåler via hospitalsvæsenet.

Udgangspunktet er, at det kun er de dårligst regulerede diabetespatienter eller patienter med særlige behov, der får gavn af den nye behandlingsform. Det er derfor en hospitalsopgave at vurdere behovet og tilbyde en flash glukosemåler.

Nogle diabetes patienter kan undgå at stikke sig selv med det ny apparat.