LOKALE NYHEDER
søndag 26. maj 2019
Det blev på mødet aftalt, at alle praktiserende læger får tilsendt egne tal sammen med rapporten, og sagen drøftes på næste Lægelaugsmøde.

Kommunen stiller gerne op til fælles dialog med læger og fysioterapeuter, hvis det ønskes. Fra kommunal side overvejes, om der skal være mere dialog mellem kommune, fysioterapeuter og læger. Det overvejes ligele-des, om praksiskonsulenten skal deltage på dialogmøde med fysiotera-peuterne på et møde 26. juni.

På næste møde i Kommunalt Lægeligt Udvalg, 10. september, skal sagen drøftes igen, og her vil man så tage afsæt i drøftelserne i Lægelaug. 
MARIAGERFJORD: Udgiften pr. indbygger til vederlagsfri fysioterapi i Mari-agerfjord Kommune er landets næsthøjeste.

Det fremgår af en analyse, som blandt andet blev forelagt Kommunalt Læ-geligt Udvalg. Udgiften i 2017 var 307 kr. pr. indbygger, kun overgået af Struer Kommune med 321 kr. Helt i bud af de 98 kommuner i Danmark ligger Fanø med en udgift på 81 kr.

Mariagerfjord Kommune havde i 2017 en samlet udgift på 12.904.000 kr. til vederlags fysioterapi, og med 42.066 indbyggere, når man frem til de 307 kr.

Vesthimmerlands Kommune havde en udgift pr. indbygger på 249 kr., og i Rebild Kommune var den 237 kr. Københavns Kommune havde med en samlet udgift på knap 60 mio. kr. og godt 600.000 indbyggere en udgift pr. borger på 96 kr.

Formålet med analysen skal ses i sammenhæng med stigende udgifter på området, der har  nødvendiggjort en teknisk korrektion af budgettet på 2,9 mio. kr. for indeværende finansår.

På mødet forklarede lægerne, at de får mange undtagelsesredegørelser fra fysioterapeuterne, som man ikke kan afvise, da fysioterapeuterne er specialisterne. Der opleves både et pres fra patienter og fysioterapeuter. Derudover er ambulatorierne også inde over og har afgørende betydning i forhold til den vederlagsfrie fysioterapi.

Lægerne oplyste videre, at det er lidelsen, der afgør, om lægerne bevilger holdtræning eller individuel træning.

Lægerne i kommunen oplever, at der muligvis kan være nogle borgere, som ikke længere er omfattet af ordningen, men stadig er i den. Eller nogle borgere, som tidligere har været undtaget fra holdtræning, men burde modtage holdtræning i stedet for individuel træning.