LOKALE NYHEDER
tirsdag 14. maj 2019
MARIAGERFJORD: Op til folketingsvalget 5. juni stiller partiet Venstre
i Mariagerfjord med en ung kandidat,  Anne Honoré Østergaard, der har
lokalpolitisk erfaring fra byrådet i Aalborg.

Hun afløser Mariann Nørgaard, der har valgt at udtræde af politik. Efter
nogle samtaler med kredsbestyrelsen i Mariagerfjord valgtes hun som
den ny folketingskandidat.

Hun har kastet sig ind i valgkampen med stor iver, og det lokale Venstre tror
på, at hun kan hente øget opbakning ved det kommende valg.

Hun sidder i det socialdemokratisk styrede Aalborg byråd i sin anden periode.
Her må blandt andre Venstre kæmpe for at få det igennem, der ikke er socialde-
mokratisk politik. Hun har lært at vælge sine kampe og stå fast, når der virkelig er
noget at kæmpe for. F.eks. har hun været initiativtager for, og er lykkedes med, at
skaffe en større pengepulje til udvikling af landdistrikterne i den store kommune, og
hun har taget initiativ til mere støtte til krigs-veteraner. Begge områder ligger hendes
hjerte nært.

Inden regeringens beslutning om udflytning af statslige arbejdspladser var Anne Honoré
Østergaard også bestyrelsesmedlem i den frivillige forening "Staten i hele Danmark". Her
var hun med til at skabe opmærksomhed om og interesse for udflytning. Arbejdet i forenin-
gen underbyggede dermed regeringens tiltag med udflytning af indtil nu mere end 5.500
statslige arbejdspladser, hvoraf ca. 400 er landet i Nordjylland.

Anne Honoré Østergaards interesse for politik opstod, da hun flyttede fra barndomsbyen
Vestbjerg til Nørresundby. Hun mente, at byrådet i Aalborg viste alt for lidt interesse for
den nordenfjordske del af Aalborg Kommune.

I 2013 så hun en annonce, hvor den lokale venstrevælgerforening søgte kandi-
dater til byrådsvalget. Hun kontaktede bestyrelsen for at høre nærmere. Bestyrelsen stillede som betingelse for opstilling, at hun meldte sig ind i Venstre, og Anne betingede sig, at hun ikke kun skulle være "fyld" på kandidatlisten.

Før og under valget gjorde hun sig store anstrengelser for at blive et kendt ansigt. Det lykkedes både at få en god placering på stemmesedlen, og at komme i byrådet med det højeste personlige stemmetal blandt de nyvalgte kandidater.

Nu er det så Folketinget for Mariagerfjord kredsen, det gælder.

- Det har været utroligt interessant, at besøge de mange virksomheder, som findes i byerne i Mariagerfjord området. Her er der virkelig grobund for et godt liv med arbejde og bosætning, siger hun.

Skæv kommunal udligning
Noget af det som imidlertid bekymrer hende, er den kommunale udligning mellem alle Danmarks kommuner. Udligningsordningen skal udjævne de økonomiske forhold, så kommunerne kan tilbyde ens velfærdsydelser inden for børnepasning, skole og ældrepleje.

- Her er landkommunerne i hele Nordjylland blev ramt, og værst af alle Mariagerfjord, der pludselig manglede 123 mio. i budgettet, og som måtte skære på velfærd og samtidig måtte sætte skatten op. En ny kommunal udligning bliver noget af det første, jeg vil bore mig ned i, når jeg kommer på Christiansborg. Den nye ordning skal både være mere retfærdig og være nemmere at administrere for kommunens embedsmænd, siger venstre-kandidaten i Mariagerfjord.

Privat bor hun sammen med Claus der er maritim elinstallatør og arbejder hos Scanel i Frederikshavn.

Uddannet erhvervsjurist
Hun er uddannet erhvervsjurist og arbejder i dag på University College Nordjylland (UCN) som adjunkt og underviser i erhvervsjura og virksomhedsøkonomi.

Tidligere har hun i mere end 10 år arbejdet som fuldmægtig hos SKAT, både i Grenå, Hjørring og Aalborg.

Anne Honoré Østergaards valgslogan er, "Mere velfærd - mindre bureaukrati".

- Bliver blot halvdelen af den tid, vi anvender på bureaukrati i stedet anvendt på velfærd, så kunne vi tilføre velfærdsområderne betydelige flere penge. Bureaukrati-bekæmpelse, bliver også et af de områder, som jeg med min juridiske baggrund vil kaste mig over, fra en plads i Folketinget, slutter Anne Honoré Østergaard.