LOKALE NYHEDER
mandag 13. maj 2019
HELBERSKOV: Den 10. maj er en dato, der ikke skal glemmes i Helberskov. Dagen, da landsbyen i 1945 blev befriet for de tyske besættelsesstyrker, der havde slået sig ned på Bjerget.

En mindesten på Bjerget blev rejst i 1995, men man fik ikke datoen med. Det er den nu. Tilføjelsen blev fredag eftermiddag i overværelse af hundrede mennesker, der trossede vinden på bakketoppen, afsløret af Ingeborg Welling, datter til Ib Welling, der et døgn efter tyskerne havde kapituleret og overgi-vet sig 4. maj om aftenen, blev skudt af tyskerne.

Ved sammenkomsten talte Jan Michno om tysker-nes tilstedeværelse på Bjerget, hvor der var kanon-stillinger, der kunne række langt ud over Kattegat og indsejlingen til Mariager Fjord.

Den tyske kommandant på stedet ville imidlertid ikke overgive sig til lokale frihedskæmpere, og man måtte afvente, at englænderne kunne nå frem. Det skete 10. maj om eftermiddagen, og så overgav tyskerne sig.

I forbindelse med befrielsen af landsbyen sørgede en del husmødre i Helberskov for, at der blev lavet smørrebrød til de engelske tropper.

De mange mennesker, der overværede afsløringen af stenen på Bjerget, blev beværtet på samme må-de, med flade pålægsmadder i Sandgraven, ved fo-den af Bjerget, hvor de engelske tropper holdt ind og gjorde klar til at drikke en kop the, inden man indledte forhandlingerne om overgivelse.

Til forhandlingerne var der sendt bud efter overlæ-ge Kindt fra Terndrup. Han kunne tale både engelsk og tysk.

Efter Ingeborg Welling havde fjernet Dannebrog, der var svøbt om mindestenen, spillede H.C.  Men-ne, Als, trompet, og de mange mennesker sang, inden man gik ned fra bakken til Sandgraven, hvor smørrebrødet stod parat.

Pengene til inskription og arrangementet kom ind ved et historisk møde i byens forsamlingshus. O-verskuddet her blev lagt til side til opdatering af mindestenen, der står ved kanten af Bjerget mod Sandgraven.

Jan Michno fortalte om begivenhederne op til den 10. maj 1945 i Helberskov.
Ca. hundrede mennesker kravlede op på toppen af Bjerget for at overvære afsløringen.
Ingeborg Welling har klippet båndet, der holdt Dannebrog svøbt omkring mindestenen.
Efter afsløringen kravlede alle ned i Sandgraven, hvor den stor på håndmadder lignende dem, som blev serveret for de engelske tropper.