LOKALE NYHEDER
søndag 12. maj 2019
HOBRO: Det omfattende restaureringsarbejde på Vikingecenter Fyrkat ved Hobro, der har stået på de seneste par år, er ved at være færdig, og Nordjyllands Historiske Museum markerer det med en reception mandag 20. maj.

Rammen for sammenkomsten bliver et af de gule rekonstruerede vikingehuse, museumsbutikken, hvor museumsdirektør Lars Christian Nørbach vil sige tak til dem, der økonomisk og praktisk har stået for arbejdet

Det var en række frivillige i Foreningen Fyrkats Venner, som i 2016 tog initiativ til at samarbejde med museet om en renovering af de ni rekonstruerede huse på vikingegården, der tilsammen udgør en stormandsgård, som man kender den fra Harald Blåtands tid.

Både beboelseshuse og værksteder, blandt andet smedjen, var i en sådan stand, at egetømmeret, der holder de lerklinede vægge, var angrebet af råd nede i jorden.

Museet tog kontakt til Mariagerfjord Kommune, som i løbet af processen har valgt at støtte renoveringen med een million kroner. Museet har selv givet et tilsvarende beløb. Desuden er projektet støttet af boet efter Leif Petersen, som i sit testamente har betænkt Vikingecenter Fyrkat med 100.000 kr.
 
I Fyrkat Møllegaard er der en ny fotoudstilling om kulturarv, der er truet af krig og konflikter. Udstillingen fortæller i ord og billeder om 20 udvalgte trusler mod kulturarven rundt omkring i verden herunder også steder, som er på UNESCOs verdensarvsliste. Det er den liste, som Danmarks fem ringborge, herunder Fyrkat, i øjeblikket søger optagelse på.
 

Arbejdet har stået på i et par år