LOKALE NYHEDER
torsdag 9. maj 2019
MARIAGERFJORD: Der er fortsat for meget kancellisprog i de breve, som Mariagerfjord Kommunes forvaltning sender til borgerne.

-Tydelig kommunikation i sagsbehandlingen, hvor budskaberne formuleres i et korrekt og let forståeligt sprog, øger tilliden til, at kommunens sagsbehandling er grundig, saglig og ordentlig, hedder det i en redegørelse, som kommunens borgerrådgiver har udarbejdet, og som er blevet forelagt i første omgang Økonomiudvalget.

På baggrund af erfaringerne fra 2018 anbefaler borgerrådgiveren, at der gøres en indsats for at styrke forvaltningens kommunikation med borgerne og sikre, at alle sagsbehandlere kender de grundlæggende forvaltningsretslige principper.

- Derfor er det uhensigtsmæssigt, når den skriftlige kommunikation i forbindelse med breve og afgørelser er præget af et kompliceret fagsprog, som i nogle tilfælde er ubehjælpeligt og mangelfuldt. Det ses ved, at 98 procent af de sager, som lander på borgerrådgiverens bord er såkaldte formalitetsklager, dvs. hvor klagen handler om formen, hedder det i årsrapporten.

Borgerrådgiveren noterer imidlertid med tilfredshed, at forvaltningen i foråret 2019 gennemfører kurser for de administrative ansatte, der skal give dem konkrete værktøjer til at skrive bedre.

Borgerrådgiverens opgave er blandt andet, at  bistå borgere, der har haft en dårlig oplevelse med kommunen og som ønsker at klage over kommunens sagsbehandling eller har behov for bistand ved en samtale. Borgerrådgiveren hjælper også borgere, som har svært ved at forstå en afgørelse eller er i tvivl om, hvem de skal kontakte for at komme videre med deres sag


I 2018 har rådgiveren modtaget 211 henvendelser på telefon, mail eller ved personligt fremmøde.
Hertil kommer nogle få henvendelser, hvor borgerne kontakter borgmesteren, direktionen eller andre i forvaltningen.

Det tilføjes i redegørelsen for det forløbne år, at langt de fleste henvendelser håndteres af fagenhederne og derfor ikke når til borgerrådgiveren.

98 procent af klagerne drejer sig om uhensigtsmæssig kommunikation, langsom sagsbehandling, manglende helhedssyn i sagsbehandlingen, manglende svar, manglende inddragelse, mangelfuld overholdelse af forvaltningsloven og hensyntagen til borgerens retssikkerhed.