LOKALE NYHEDER
tirsdag 7. maj 2019
ØSTER HURUP: Et næsten 3.000 kvadratmeter stort areal vest for havnebassinerne i Øster Hurup vil i de kommende måneder være til rådighed som parke-ringsplads for bilister, der besøger havneområdet.

Arealet er i vintermånederne benyttet som bådeplads, men blev i weekenden næsten tømt, da hovedparten af bådene blev sat i vandet ved lystbådehavnen, der kan rumme ca hundrede større og mindre både.

Lystbådeejerne havde allieret sig med et par store mobile kraner, der kørte i fast rutefart mellem opbe-varingspladsen og havnebassinet. Her blev de søsat og sejlet på plads ved fortøjningsbroerne.

Når de mange stativer, der i de forløbne måneder har holdt bådene på højkant, er fjernet, lukkes området op som parkeringsplads for op imod et halvt hundrede biler.

Mange turister vælger at benytte p-pladserne i byen og gå ad den nyanlagte, flere steder træbelagte sti, over det flade inddæmmede område ud til lystbåde-havnen. Her er der også er en speciel p-plads for au-tocampere. Der har allerede i de første forårsuger været en del besøgende.

De fleste af lystbådene, der har stået på opbevaringspladsen, kom i vandet i Øster Hurup havn i den forløbne weekend.