LOKALE NYHEDER
mandag 6. maj 2019
MARIAGER: Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Mariagerfjord Kommune vil for nuværende ikke tage stilling vedrørende en eventuel omfartsvej syd om Mariager by.

-Danmarks naturfredningsforening i Mariagerfjord har modtaget henvendelser fra folk, der efterlyser foreningens holdning til en eventuel omfartsvej syd om Mariager, men vi tager ikke på nuværende tidspunkt stilling til et eventuelt vejforløb, som, ikke kendes. Spørgsmålet er vel, om projektet overhovedet bliver til noget, siger Ole Guldberg på vejne af foreningen.

Hvis projektet skan gennemføres vil det kræve en VVM-undersøgelse en vurdering af virkningen på miljøet.

-Og den vil vi naturligvis tage op til kritisk vurdering, tilføjer han.

-Danmarks naturfredningsforenings formål er at beskytte natur og miljø, og i det omfang en vejføring vil være til skade for naturen og miljøet, vil vi helt klart protestere, siger Ole Guldberg.

Ole Guldberg, DN Mariagerfjord