LOKALE NYHEDER
fredag 19. april 2019
VEDDUM: Den nyvalgte bestyrelse for Dagli´Brugsen i Veddum har konstitueret sig og er trukket i arbejdstøjet.

Den tidligere bestyrelse trak sig på den ekstraordinære generalforsamling, der blev holdt 10. april. Den havde indstillet til generalforsamlingen, at brugsen skulle lukke, men flertallet af de tilstedeværende medlemmer stemte imod. Bestyrelsen trak sig, og der blev valgt ny.

Den kom til at bestå af Orla Jørgensen, der på det konstituerende møde blev valgt som formand, Lotte Georgi Eriksen, der valgtes som næstformand, Vinnie Brokholm, sekretær, Jan Svendsen, der valgtes som kontakt til støtteforeningen og Mette Muhlig Jensen. Bente Bonde valgtes som suppleant og er aktiv i bestyrelsen.

Et af de første tiltag, som den ny bestyrelse står for i samarbejde med uddeler Morten Hald, bliver en mindre omflytning i butikken. Desuden ønsker man et strategimøde i samarbejde med støtteforeningen, hvis vigtigste opgave er af økonomisk karakter, blandt andet ved at støtte særlige arrangementer og investeringer. Foreningens midler kan ikke bruges i forbindelse med daglig drift.

Det er tanken, at der skal foretages faste månedlige budgetopfølgninger, og så vil man indhente erfaringer fra andre brugsforeninger, der har været i en lignende situation, som den i Veddum, oplyser den ny bestyrelse på byens hjemmeside.Orla Jørgensen, nyvalgt formand for brugsen i Veddum.