LOKALE NYHEDER
onsdag 17. april 2019
MARIAGERFJORD: Der blev indsamlet over 3,3 tons affald, deriblandt mere end 2.000 dåser og over 13.000 cigaretskod ved den fælles affaldsindsamling i Mariagerfjord Kommune.

Det oplyser Alan Phipps fra Danmarks Naturfrednignsforenings lokalafdeling. han fungerede som
affaldsindsamlingskoordinator.

Der deltog 11 børnehaver og dagplejegrupper, 7 skoler, 17 foreninger og 4 spejder-tropper i indsamlingen. I alt deltog flere end 1.300 børn og voksne i den årlige affaldsindsamling.

- Danmarks Naturfredningsforening (DN) Mariagerfjord stod for indsamlingen, i samarbejde med kommunen, med støtte fra Grønt Råd. Det er glædeligt, at der år for år er så mange der vil være med. En stor tak til alle, der deltog, siger han.

Vinderen af fotokonkurrencen i Mariagerfjord var Michelle Marie Pedersen fra Arden med sit foto af datteren Jennie med sin store affaldshøst.

- Vi sætter stor pris på, at vores lokale natur er ren og pæn, så vi kan få nogle gode naturoplevelser. Derfor samler vi affald ind. Men det handler også om at sende et signal til andre om, at det ikke er i orden at smide affald i naturen, siger  Alan Phipps.

- Der er god læring for både store og mindre børn i at samle affald op efter andre. Det skaber gode ambassadører, der ved, hvordan man opfører sig i naturen. Så er det rigtig godt at så mange børn og unge er med til at holde vores dejlige natur ren, tilføjer han.

På landsbasis blev der indsamlet næsten 160 tons skrald, inklusive over 110.000 dåser og 1,5 millioner cigaretskod. I alt var der ca. 200.000 tilmeldte deltagere til årets affaldsindsamling, heriblandt et stort antal skolebørn - godt 150.000.

Det er første gang, at der er blevet talt cigaretskod i forbindelse med Affaldsindsamlingen, og trods den seneste tids fokus på hele skodproblematikken vækker resultatet opsigt hos Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi forventede at finde mange cigaretskod, men det er alligevel påfaldende, at der er blevet samlet så store mængder i løbet af ugen. Det understreger, at vi har et stort problem med de mange henkastede skod. Vi håber, at vi med årets affaldsindsamling har været med til at minde om, at cigaretskod ligesom alt andet affald ikke hører til i naturen, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

De henkastede cigaretskod er ikke blot til gene for befolkningen. Filtrene udskiller giftstoffer og bliver til mikroplast, når de havner i naturen.
Pant på alle dåser vil hjælpe på griseriet

Hvert år bliver der fundet titusindvis af pantfri dåser i den danske natur, og i år er ingen undtagelse. 74 procent af de 110.000 indsamlede dåser er uden pant.

De pantfri dåser fra grænsehandlen er et historisk problem for Danmarks natur og miljø. Danmarks Naturfredningsforening har derfor længe kæmpet for at få pant på dåserne.

- Det kan ikke være rigtigt, at vores natur fortsat skal forurenes af de mange pantfri dåser, der hver dag fragtes over den dansk-tyske grænse. Der er velfungerende retursystemer i både Danmark og Tyskland, så det er helt absurd, at der ikke også er pant på grænsedåserne, siger Maria Reumert Gjerding.


Vinder af fotokonkurrencen i Mariagerfjord blev Michelle Marie Pedersen fra Arden med sit foto af datteren Jennie med sin store affaldshøst.