LOKALE NYHEDER
mandag 15. april 2019
MARIAGERFJORD: Det tager i gennemsnit 9 uger, 63 dage, at sagsbehandle en byggetilladelse for et parcelhus i Mariagerfjord Kommune. I Danmark hurtigste kommune, Vallensbæk, kan det klares på fem dage.

I den langsomste kommune, Dragør, skal administrationen bruge 141 dage på at behandle en lignende sag. Mariagerfjord placerer sig således midt imellem.

Tiden er beregnet fra den dag, den kommunale administration har mdotaget alle relevante oplysninger.

Papirarbejdet bør som udgangspunkt ikke tage mere end 14 dage, mener Dansk Byggeri, der opfordrer de langsomme kommuner til at rubbe neglene.

 - I rigtig mange kommuner kræver det en god portion tålmodighed at få grønt lys til at bygge. Det er fuldstændig uforståeligt, hvordan det i gennemsnit kan tage 141 dage at sagsbehandle en byggesag i Dragør, 133 dage i Svendborg og 101 dage i Hvidovre, mens det samme papirarbejde i Vallensbæk kan klares på 5 dage, i Syddjurs på 12 dage og i Thisted på 13 dage. Byggeloven er den samme i hele landet, så kommunerne burde kunne klare sagsbehandlingen på nogenlunde samme tid. Forskellen på store og små byggerier eller lokalplaner kan ikke forklare de store forskelle, siger erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri Torben Liborius.

Ventetiden er opgjort fra den dag, hvor kommunerne har modtaget alle de oplysninger, som de har brug for til sagsbehandlingen.

- Derfor er mangelfulde ansøgninger heller ikke en undskyldning for alt for lange ventetider. Det burde ikke tage mere end 14 dage i gennemsnit at sagsbehandle en byggetilladelse, siger Torben Liborius.

Kun fire kommuner kan sagsbehandle byggetilladelser på i gennemsnit 14 dage eller mindre, og alt for mange kommuner ligger over de frister, der er aftalt mellem regeringen og KL på mellem 40 og 60 dage afhængig af bygningstype.


Ventetid på byggetilladelse:
- Det er nedslående, at kun fire kommuner kan leve op til de 14 dage, og at cirka halvdelen sprænger rammen i servicemålsaftalen mellem regeringen og KL. Servicemålsaftalen er ikke ambitiøs nok. Der er en del kommuner, som bør se på deres arbejdsgange og kort sagt rubbe neglene, siger Torben Liborius.

Den gennemsnitlige ventetid på en byggetilladelse var for alle landets kommuner i 2017 på 36 dage. I 2018 er ventetiden i gennemsnit steget til 46 dage, viser Dansk Byggeris tal.

Sagsbehandlingstiden afhænger blandt andet af bemandingen i den kommunale administration indfenfor området, og er således politisk bestemt.