LOKALE NYHEDER
tirsdag 9. april 2019
DANIA: Det er usikkert, om Danmarks Naturfrednings-forening får held med at frede Kridtgraven ved Dania efter ejeren af området, Miljøstyrelsen og Mariagerfjord Kommune alle har klaget over fredningen.

På sit seneste møde besluttede Udvalget for Teknik og Miljø, at der skal sendes yderligere underbyggende oplysninger vedrørende klagen til Klagenævnet


Danmarks Naturfredningsforening rejste fredningssagen for Dania Kridtgrav.  tilbage i 2016 og Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlig del, traf 21. september 2018 afgørelse om, at Dania Kridtgrav skal fredes.

Fagenheden Natur og Miljø bad op til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø om at tage stilling til, om kommunen skulle komme med yderligere bemærkninger, og udvalget besluttede, at der fremsendes yderligere bemærkninger om, at kommunen tilslutter sig Miljøstyrelsens klage.