LOKALE NYHEDER
torsdag 11. april 2019
VEDDUM: Et overvældende flertal af medlemmerne i brugsen i Veddum gik på generalforsamlingen onsdag aften imod bestyrelsens indstilling om at lukke brugsen ned. Kun tre stemte for en lukning, 67 stemte imod.

Det betød, at den siddende bestyrelse valgte at trække sig, og der skulle vælges en ny. Den kom til at bestå af Lotte Eriksen, Vinnie Brokholm, Jan Svendsen, Orla Jørgensen og Mette Muhlig. Bente Bonde blev valgt til suppleant.

Der var samlet over hundrede mennesker i Veddum Sal. Mange måtte sidde og stå ved salens vægge. Der var langt fra plads ved bordene. Fra generalforsamlingens start var der en spændt, men positiv stemning.

Formand for den afgående bestyrelse, Bente Sand, aflagde en kort beretning og begrundede bestyrelsens beslutning om at indstille brugsen til lukning.

Regnskabet blev derefter gennemgået af revisor. Det blev oplyst, at driftsunderskuddet i 2018 var 242.000 kr. og med afskrivning 281.000 kr. Han sagde, at forretningen tjener for lidt, fordi kunderne i høj grad bruger butikken som kiosk, cigaretter og Lotto, og det tjener man kun lidt på.

brugsuddeler Morten Hald gav udtryk for, at han tror på, at brugsen kan klare sig fordi, man har reduceret lønudgiften og ændret åbningstiderne, ligesom der er mange frivillige, der bakker op i forskellige hjælpefunktioner. Hans indlæg blev efterfulgt af et stort bifald

da afstemningsresultatet blev oplyst lød der også kraftigt bifald, ligesom meldinger om, at Veddum-Skelund nu skal vende ryggen til Hadsunds discountbutikker og lægge deres handel i Brugsen, blev hilst med klapsalver,


Underskud på 281.000 kr i 2018 skal vendes til overskud
Vi mødes i brugsen i morgen
Generalforsamlingen sluttede i en god stemning hele vejen rundt. Der blev klappet af uddeler, af den ny bestyrelse og også af den afgående, blandt andet i forbindelse med den afgående formand Bente Sands slutbemærkning:

- Vi mødes i Brugsen i morgen!
Brugsuddeler Morten Hald