LOKALE NYHEDER
lørdag 6. april 2019
SKELUND: Tennisklubben i Skelund indleder søndag den ny udendørs sæson. Der bydes på standerhejsning, hyggespil og lidt forplejning.

Klubben vil i det kommende år gøre en ekstra indsats for at øge medlemstallet. På generalforsamlingen, der blev holdt på Mariagerfjord Golfcenter, blev der udtrykt bekymring for holdene i klubben på grund af fraflytning, skader og stigende alder.

Tennisklubben i Skelund måtte i det forløbne år notere et underskud på 22.000 kr. Et resultat, som man langt fra er tilfreds med, men det skyldes udskiftning af en gammel nedslidt pumpe og brønd, som man i øvrigt fik et tilskud  til på 18.000 kr. fra Mariagerfjord Kommune.

Klubben har nu 230.000 kr. på bogen til kommende investeringer, lysanlæg, klubhus og baner. Tingene holder ikke evigt, blev det oplyst på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttede at holde kontingentet uændret. Det er i øvrigt ikke steget siden starten i 1991.

Der var genvalg til Birthe Just, Lene Ludvig og Ingelise Østergaard samt revisorerne Peter Roland, Jørgen Bjerregaard Nielsen og Jan Michno.

Bestyrelsen består desuden af Niels Ramskov, Poul Møller og Bent Roland. Suppleanter blev Tonny Olesen og Hans Jørgen Heilskov.

Under eventuelt blev det foreslået at etablere en petanquebane, og det blev overladt Jan Michno og  Tonny Olesen at arbejde videre med projektet

På generalforsamlingen blev det videre oplyst, at fødselsdagsturneringen i år holdes 2. juni kl. 16.

Tennisbanerne i Skelund er klar til, den ny sæson kan indledes.