LOKALE NYHEDER
fredag 15. marts 2019
VEDDUM: På en stiftende generalforsamling i "Støtteforeningen Veddum Dagli´Brugs", der er blevet holdt i Veddum Sal, er der valgt bestyrelse, der er trukket i arbejdstøjet.

Bestyrelsen kom til at bestå af: Lars Nielsen, Jan Svendsen, Mathias Knudsen, Janni Østergaard Jensen og Martin Kruse. Thomas Bowman Mørch er suppleant og Tommy Eriksen revisor.

Foreningens vigtigste opgave er at samle økonomiske midler, som kan stilles til rådighed for brugsen. Det er tanken, at midlerne, der indsamles, skal kunne søges af brugsen til ekstraordinære udgifter og vedligeholdelse. Pengene kan ikke bruges til almindelig drift, hedder det blandt andet i vedtægterne.

Støtteforeningen kan også træde til, hvis dagligvareforretningen i landsbyen påtænker at stå for arrangementer ud over den normale drift.

Støtteforeningen vil orientere om sine aktiviteter via de sociale medier.

Brugsen i Veddum har det økonomisk vanskeligt. Omsætningen og afkastet er for lille, og på den baggrund har bestyrelsen indkaldt til et par borgermøder på det seneste for at blandt andet at få lokalbefolkningen til at handle mere lokalt. Det er kun en omsætningsfremgang, der kan være med til at sikre dagligvarebutikken.