LOKALE NYHEDER
torsdag 14. marts 2019
ALS: Als Sport og Event har eSport på programmet efter sommerferien. Det økonomiske er nogenlunde på plads efter, LAG Himmerland har givet tilsagn om100.000 kr., Jutlander Bank med 40.000 kr. og DGI med 10.000 kr.

Det oplyste Jan Gerts på foreningens første ordinære generalforsamling efter opstarten for et års tid siden.

På programmet står også Street Food og en mandeaften i løbet af 2019, og man håber, der kommer flere arrangementer. Foreningen har overtaget flere aktiviteter fra andre foreninger i Als. Det drejer sig om badminton og bordtennis fra boldklubben Viking og spinning fra Hallen. Det er medlemmerne herfra, der som udgangspunkt er foreningens aktive medlemmer, oplyste Jan Gerts i beretningen, ligesom han omtalte de arrangementer, foreningen har stået for i det forløbne år.

Foreningens kasserer Christian Bagger Sørensen oplæste regnskabet for det forløbne år. Det slutter med et overskud på 12.175 kr. Der er betalt kontingent med i alt 42.900 kr, og arrangementer har bidraget med 20.000 kr., så omsætningen nåede 62.900 kr.

Udgiftssiden beløb sig til 50.725 kr., hvoraf hallejen udgjorde den største del med 41.730 kr.. Udgiften til fire arrangementer blev 7.500 kr., og endelig var der administrationsomkostninger på 1.495 kr.

På generalforsamlingen blev det besluttet, at det skal være den siddende bestyrelse, der fastsætter kontingentet. Det bliver igen et punkt på næste års generalforsamling.

Det blev vedtaget, at "Als i Aktion" skal være en arbejdsgrupper under Als Sport og Event. Denne gruppe består af Kamilla Bager,  Ejner Arentoft, Jens Laurids Pedersen og Jan Gerts,

Hanne Weller og Kamilla Bager blev nyvalgt til bestyrelsen. De træder i stedet for Tom Thygesen og Christian Hillersborg, der ikke ønskede genvalg. De øvrige valg var genvalg.


Als Sport & Event som paraplyorganisation

Der blev under eventuelt orienteret om Als´  ny hjemmeside, der kommer på internettet i løbet af foråret, ligesom der blev orienteret om arbejdet med at få infostandere opstillet i landsbyen. Man drøftede også foreningens fremtidige rolle i byen. Der er et ønske om, at Als Sport & Event bliver den samlende forening for alle foreninger i området.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen i  Als Sport & Event sig med Jan Gerts som formand.  Hanne Weller som næstformand,Christian Bagger Sørensen som kasserer, Jesper Thygesen som sekretær og Kamilla bager som menigt medlem.

Mogens Damm Olesen var generalforsamlingens dirigent.
Jan Gerts, formand for Als Sport & Event