LOKALE NYHEDER
onsdag 13. marts 2019
HOBRO: På Venstre Hobro´s generalforsamling blev Marianne Solberg Eiby, Solbakken i Hobro, valgt som ny fiormand for lokalafdelingen.

Hun afløser Søren Sørensen, der på forhånd havde meddelt, han ønskede at trække sig fra bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager.

- Jeg har gennem en del år været med i bestyrelsen i Venstre Hobro, og jeg glæder mig til at tage fat på arbejdet som nyvalgt formand, siger Marianne Eiby og tilføjer: Jeg er glad for den tillid, generalforsamlingen viste mig, og nu skal jeg have mine ideer omsat til handling.

Marianne Eiby er et velkendt ansigt i bybilledet i Hobro. Hun arbejder som mentor i Ungecenter Mariagerfjord. Tidligere har hun bl.a. været koordinator på plejecenter Solgaven i Hobro.

Den nyu bestyrelse består af følgende: Marianne Eiby (formand), Bjarne M. Bertelsen, Lise Lassen, Svend Madsen, Helle Krogh, Mads Lunau, Ricco Christensen, Lone Sondrup, Lise-Lotte Wagner-Aagaard, Flemming Lienhøft og Søren Greve.
Marianne Solberg Ejby ny formand for Venstre i Hobro