LOKALE NYHEDER
tirsdag 12. marts 2019
ALS: Havbakkedistriktets Mobilitetsforening er blevet sat i søen ved en stiftende generalforsamling på Havbakkeskolen i Als.

Der var ikke tale om en overvældende interesse. Mødt var 12 mennesker repræsenterende de fem landsbyområder, Als, Øster Hurup, Helberskov, Skelund og Veddum, men der var nok til, at der kunne vælges en bestyrelse.

Den kom til at bestå af Jan Thøgersen, Veddum, Ole Bressendorf, Als, Steffen Sand, Helberskov, Niels Chr. Kjær, Skelund og Ingermann Sørensen, Øster Hurup. Tage Dahl Thomassen,Helberskov, blev revisor. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Det var Ole Bressendorf, der bød velkommen og kort orienterede om det forberedende arbejde med at få en delebus til Als og til Ø. Hurup samt en elbil til Veddum.

Det er i forsøgsperioden på et år Mariagerfjord Kommune og Staten, der betaler gildet. Begge skyder 300.000 kr. i projektet, der således råder over 600.000 kr.

Det er tanken, at bilerne skal leases. De to busser vil hver koste 9.000 kr. om måneden og elbilen 7.000 kr. Den samlede månedlige udgift bliver således 25.000 kr.

Minibussen i Als parkeres ved Als Hallens cafeteria, og i Øster Hurup parkeres den ved brugsen. I Veddum ligger det ikke endeligt fast, hvor elbilen placeres, men der oprettes en ladestander, så den altid kan være fuldt opladet, når den skal bruges.

Det blev oplyst, at lejere af busserne skal betale 2 kr. pr. kørt kilometer, ligesom der skal betales en endnu ikke fastsat pris for tiden, de lejes i. El-bilen vil være gratis at køre i bortset fra en tidsleje, som endnu ikke er fastsat.

Projektet sættes i søen 1. april i år og løber så foreløbig et år, hvorefter det evalueres, og der træffes beslutning, om det skal videreføres.

Det vil kun være medlemmer af den nystiftede forening, der vil kunne leje en delebil. Der blev på generalforsamlingen ikke truffet beslutning om, hvad et medlemskab skal koste. På tale var 100 kr. årligt, eller helt gratis.

Foreningen opretter en hjemmeside, hvor bilerne kan bookes. Man får så en kode, der kan benyttes til et nøgleskab, der bliver placeret ved de tre biler.

Det blev pointeret, at bilerne skal afleveres i samme stand, som ved starten af lejeperioden.
Forsikringsmæssigt er de dækket ind uden selvrisiko, og man vil døgnet rundt kunne kontakte leasingselskaberne, hvis der sker uheld i lejeperioden.

Medlem af den ny bestyrelse, Steffen Sand tror på, at ordningen vil have en fremtid i Havbakkedistriktet, men økonomisk hvile i sig selv tror han ikke, bilerne vil kunne. Der skal til stadighed være et kommunalt tilskud for at få delebilerne til at løbe rundt.

Forsøget i østområdet skal danne skole for en eventuel ordning i kommunens øvrige landdistrikter.
Ole Bressendorf orientrede om forarbejdet med delebilerne til det østlige område i Mariagerfjord Kommune
Borgerne i østområdet stod ikke ligefrem i kø for at deltage i den stiftende generalforsamling. Der var kun mødt 12.