LOKALE NYHEDER
mandag 11. marts 2019
VALSGÅRD: Der var på Valsgård Borgerforenings generalforsamling verbale roser til kommunen for at være hurtig i vendingen med at reparere dårlige fortove i byen, efter borgerforeningen havde sendt billeder til kommunen som dokumentation for, hvor skidt det stod til.

- Det vil vi gerne rose kommunen for, da vi kan se, at arbejdet med at reparere fortove næsten er fuldført. En stor tak for det! sagde formanden, Henning Jochumsen i sin beretning.

Det blev oplyst, at borgerforeningen har et ønske om, at lave en kampagne, hvor man vil samle ca. 10.000kr ind til skraldespande i Valsgård.

Julepynt i landsbyen var også et emne, og det blev oplyst, at det er foreningens mål, at der i indeværende år opsættes julebelysning i de 19 master, der mangler. En udgift på ca. 100.000 kr., som man håber, fonde vil støtte.

Ved forsamlingshuset er der opsat en skilteholder, som alle foreninger i Valsgård og omegn er velkomne til at benytte til at informere om aktiviteter og begivenheder. Som forening skal man selv lave skiltene og sætte dem op efter behov. Desuden blev det oplyst, at der på længere sigt opsættes en skilteholder ved Købmanden.

I 2020 påtænkes det, at der skal bygges en pavillon i anlægget på ca. 60-80 kvadratmeter, som kan bruges til grill, kaffe, undervisning og ture fra børnehave og skole.

Der blev på generalforsamlingen udtrykt ønske om en cykelsti på skolesiden på Rostrupvejen for at undgå ulykker, ligesom der blev fremsat forslag om, at etablere bump på Rostrupvejen for at få bilisterne til at sænke farten.

Borgerforeningen i Valsgård går ud fra, efter byskiltene er flyttet, at kommunen har budgetteret med, at der skal laves fortov samt lys helt ud til Bavnehøjvej.

Henning Jochumsen opfordrede borgere i byen, som endnu ikke er medlem, til at melde sig ind i borgerforeningen. Det koster årligt 100 kr. for en husstand. Medlemstallet er nu på 273 husstande.

Mogens Hedegaard oplæste regnskabet, der viser et overskud på godt 7.000 kr.
Han kom også ind på spørgsmålet om delebiler og oplyste i den forbindelse, at man vil undersøge, hvor stort behovet er.

Mogens Hedegaard omtalte også byskoven og oplyste, at kommunen indenfor kort tid etablerer et overløbsbassin i skoven, og at området vil blive hegnet ind.

Borgerforeningen har fået bevilget 50.000 kr. til byskovkunst af Statens Kunstfond. Det bliver overladt kunstneren Lars Worm, Århus, at fremstille kunstværket.

Samtlige valg til bestyrelsen var genvalg. Niels Brejl Mortensen blev valgt som suppleant i stedet for Pia Taagaard Pedersen, der ikke ønskede genvalg. Bjarne Grønhø Skærup valgtes som ny revisorsuppleant.

Generalforsamlingen blev indledt med, at man hyldede Kim Jæger, der fik overrakt blomster og chokolade, for hans altid gode humør og indsats indenfor foreningslivet i Valsgård og omegn.
Kim Jæger, en hjælpsom Valsgård-borger, blev hyldet på generalforsamlingen.