LOKALE NYHEDER
lørdag 9. marts 2019
ALS: Det er beregnet, at det vil koste ca. en halv mio. kr. at gøre Havbakkeskolen i Als klar til at modtage eleverne fra afdelingen i Skelund efter sommerferien.

Udvalget for Børn og Familie skal på sit møde tirsdag 12. marts drøfte ændringerne og bevilge pengene, som man evt. vil tage fra skolernes renoveringspulje.

Det er også tanken, at børnehaven skal rykke ind i skolebygningerne, men det skal først ske på et senere tidspunkt og her skal omkostningerne indregnet i 2020-budgettet.

Det er planen, at det nuværende kontorområde omdannes til et undervisningslokale, og det anslås at koste 260.00 kr. Et eksisterende undervisningslokale skal ændres til SFO, en udgift på 75.000 kr. forventes det, og dertil kommer at der skal købes nyt inventar til 165.000 kr.

Når kontorerne forsvinder må skolens ledelse og administration finde et nyt sted at opholde sig.

I forbindelse med oprettelsen af SFO skal der også være et køkken. Man tænker sig, at inventaret fra afdelingen i Skelund flyttes til Als, men der skal alligevel investeres i nyt.