LOKALE NYHEDER
onsdag 6. marts 2019
HAVNØ: når Havnø Mølles Venner holder sin generalforsamling 19. marts  vil kasseren kunne  fremlægge et regnskab med en omsætning på ca. 264.000 kr. og et overskud på godt 51.000 kr., hvoraf en del hensættes til aktiviteter til markeringen af jubilæet i år.

Første september er det 25 år siden, Hadsund Egns Museum overtog Havnø Mølle fra Merete og Carl Lüttichau, Havnø, og møllen blev museumsmølle. Indtil 2004 blev Hadsund Egns Museum ejet og drevet af Museumsforeningen, som således også var den formelle ejer af møllen. Ved fusionen med Nordjyllands Historiske Museum i 2004 ønskede det nye museum ikke at overtage ejerskabet til møllen, som forblev Museumsforeningens.

Da denne forening i lang tid var nødlidende og ikke foretog sig noget i forhold til møllen, stiftede en kreds omkring møllen og de frivillige møllere i møllelauget i 2007 foreningen Havnø Mølles Venner som en støtteforening, der samarbejder med Nordjyllands Historiske Museum om driften af møllen.

25 års jubilæet som museumsmølle skal fejres, og efter generalforsamlingen 19. marts vil kasserer Lise Andersen fortælle om arbejdet med en bog om Havnø Mølles historie fra herregårdsmølle til museumsmølle. Planen er, at bogen udgives i forbindelse med jubilæet, og sponsorer til trykning af bogen er fundet.

På generalforsamlingen vil formanden kunne oplyse, at Havnø Mølle var med til at markere H.K.H Prins Henriks bisættelse. Møllevingerne blev stillet i sørgestilling fra solopgang og indtil højtideligheden i kirken var slut.

Vennerne sørger for vedligeholdelse af den gamle herregårdsmølle.