LOKALE NYHEDER
fredag 1. marts 2019
SKELUND/VEDDUM: Fra  sommerferien i år står Skelund-Veddum-området uden skole, efter et flertal i Mariagerfjord Kommunes byråd torsdag først på aftenen afviste at udsætte lukningen af Havbakkeskolens afdeling i Skelund med et år.

De lokale byrådsmedlemmer Peter Muhl Nielsen (A) og Danny Juul Jensen (V) talte for at efterkomme lokalområdets ønske om at udsætte lukningen, så den først sker samtidig med opstarten af en friskole. Et betydeligt flertal ønskede ikke at pille ved beslutningen i Udvalget for Børn og Familie om en lukningen allerede i år, således eleverne efter sommerferien begynder i skolens i Als.

Formand for udvalget, Svend Madsen (V) imødegik nogle af bemærkningerne i den offentlige debat om manglende besparelser ved en sammenlægning af Havbakkeskolens to afdelinger, ligesom det konservative medlem Jens-Henrik Kirk advarede mod opstart af en lille skole, hvor det eventuelt kan blive nødvendigt med samlæsning på flere klassetrin. Han oplyste også, at flere friskoler med få elever kører med underskud.

Initiativgruppen bag oprettelse af en friskole i området har tidligere oplyst, at man har søgt ministeriet om etablering af en friskole, efter forældre i området har givet tilsagn om, at de vil lade deres børn undervise i en lokal friskole Med byrådets beslutning vil der gå halvandet skoleår, og der kan ske meget i den periode.
Nu er det afgjort