LOKALE NYHEDER
onsdag 6. marts 2019
VALSGÅRD: Fastelavnsfesten i Valsgård foregik som tidligere i to tempi. Først var deltagerne, de udklædte børn og deres forældre samlet i kirken, og derefter blev der slået katten af tønden i forsamlingshuset.

- Arrangementet var igen et samarbejde mellem borgerforeningen og menighedsrådet, og med 70 deltagere må det siges at være en succes, siger formand for borgerforeningen, Henning Åge Jochumsen.

- Der blev virkelig lagt kræfter i fra børnenes side, og man kunne se, hvordan de strålede og gik til den med iver. Efter veludført arbejde blev der traditionen tro kåret to konger og  to dronninger, siger formanden.

Efterfølgende blev det overladt til kvinderne at slå to tønder ned. Der blev også fundet to vindere her og de fik begge en lille præmie. Endelig blev de to bedst udklædte børn kåret, og de modtog også gaver.

Borgerforeningens formand takkede de frivillige hjælpere, som havde bidraget med hjemmebag og hjalp til ved arrangementet. Han lovede, at der også holdes fastelavnsfest i 2020.

Der blev lagt kræfter i, da de små skulle slå katten af tønden i Valsgård Forsamlingshus.