Als Fjernvarmeværk AmbA - Rørsangervej 26 - Als - 9560 Hadsund - Tlf. 98 58 17 00
Als Fjernvarmeværk
Det første fjernvarmeværk i Als blev opført i 1965 på Poppelvej.
Varmeværket står der fortsat, men er ikke i brug i dagligdagen. Det står som rerserve, hvis halmfyret af en eller anden grund sætter ud, eller der skal foretages justeringer på halmfyret.
Med de stigende oliepriser besluttede den daværende bestyrelse at overgå til at fyre med halm, der også har den fordel at være forureningsfri. I 1986 stod det ny anlæg klar til brug.
Halmfyret er udbygget flere gange senest i 2003.
Blandt andet er der kommet større lagerkapacitet, så fjernvarmeværket har mulighed for at købe stort og billigt ind.
Senest er der koblet et solvarmeanlæg på.
ALS FJERNVARMEVÆRK AmbA
Anders Andersen
Teglgårdsvej 8
Als


Martin Bonde
Højtoften 19
Als

Lasse Larsen (formand)
Øster Hurupvej 42
Als

Morten Frank Larsen (næstformand)
Korsbakken 12
Als


Martin Jørgensen (sekretær)
Teglvænget 116
Als

Kim Andreassen
Springvandspladsen 3
Als

Poul Sloth
Teglvænget 120
Als

Den daglige drift

Her kan du løbende holde dig orienteret om driften på fjernvarmeværket.

Der er ingen aktuelle forstyrrelser i varmeforsyningen.