ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
SPORT
Mandag 3. februar 2020
SKELUND:  Skelund Idrætsforening har tilmeldt tre herre seniorhold til den kommende forårssæson i fodbold. Samme antal som i det forløbne efterår.

Det oplyste formand for klubben, Søren Engelhard, blandt andet i sin beretning på generalforsamlingen efter flaget var hejst over stadion og første træningsløb var gennemført lørdag eftermiddag.

Det blev også oplyst, at der kommer tiltrængt ny fliser foran klubhuset. Man har søgt en pulje og fået bevilget midler til udskiftningen.

Der blev videre udtrykt glæde over den store opbakning, klubben har i lokalsamfundet. Man er taknemmelig for de mange frivillige, der hjælper til i klubben.

Økonomisk kom Skelund IF ud af året med en flot resultat.

Der blev skiftet lidt ud i klubbens bestyrelse, der nu består af:  Formand Søren Engelhard, næstformand Paw Larsen, kasserer Søren Stad Nielsen. De øvrige medlemmer er: Troels Lykke Olsen, Mikael Busk, Martin Nielsen, Mark Spenser, Jeppe Larsen og Sune Gerts. Som suppleanter er valgt Simon Gerts og Martin Møller.

Der var mødt over 30 fodboldspillere til sæsonens første træning under ledelse af 'Hhans Peter Rytter, der er tiltrådt som ny seniortræner. Efter flaget var hejst blev spillerne budt på en anden form  for træning, end de har været vant til, og det tog de godt imod inden, der blev serveret varm suppe i klubhuset.

Flaget er hejst over Skelund stadion
ØSTER HURUP:  Badmintontalentet Viktor Damm med rødder i Øster Hurup har sponsoraftale med Sport 24 på Butikstorvet i Hadsund, der støtter den unge spiller med spillertøj og FZ Forza støtter med ketchere i indeværende sæson.

Viktor Damm indledte sin badmintonkarrierer i den lokale badmintonklub, men spiller nu badminton i Skalborg. Han går på HHX Turøgade i Aalborg.

På billedet ses indehaver af Sport24 i Hadsund, Kurt Olesen og Viktor Damm i det ny spillertøj
ØSTKYSTEN: De tre fodboldklubber i den østligste del af Mariagerfjord Kommune, Viking Als, Skelund Idrætsforening og Veddum Idrætsforening indledte i weekenden den udendørs træning til en forårssæson, der lokalt tegner uhyre spændende med tre lokale klubber i samme serie og samme kreds.

Der var alle tre steder standerhejsning med en efterfølgende let gang træning inden der i klubhusene blev budt på varm suppe og efterfølgende general-
forsamling.

I Als var der samlet ca. 30 dame- og herresenior-
spillere, da klubbens nestor og mangeårigt æres-
medlem Bent Jensen fra sin elektriske kørestol med hjælp fra et par unge spillere hejste flaget over stadion.

Efterfølgende blev de fremmødte spillere budt vel-
kommende af klubbens formand Kasper Bach, der blandt andet glædede sig over det store fremmøde, inden turen gik til træningsbanen.

I Skelund var der mødt et lignende antal seniorer, og der var ligeledes pænt fremmøde i Veddum.

Hadsund Boldklub og Skelund IF spillede sig i efterå-
ret op i serie tre, hvor de er kommet i samme kreds som vikingerne, således der er lagt op til en række lokalopgør. Veddum IF tager i foråret en ny tørn i se-ie fire.

Sæsonens første kampe i serie tre spilles i slutnin-
gen af marts måned.

Onsdag 5. februar 2020
Bent Jensen,  æresmedlem i Viking, hejser fra sin elektriske kørestol, bistået af et par unge fodboldspillere, flaget over Als stadion.
Ca. 30 dame- og herreseniorspillere var mødt op til standerhejsningen på Als stadion, hvor de blev budt velkommen af klubbens formand, Kasper Bach
HADSUND: For første gang i Hadsund Motorklubs historie er det nu en kvinde, der sidder i formandsstolen. Dorte Palsgaard afløser Birger Jørgensen.

Rokeringen skete i forbindelse med HDMK´s generalforsamling, hvor Birger Jørgensen, der er selvstændig erhvervsdrivende, oplyste, at han ikke længere, efter fire år, kan afse tid til at beklæde formandsposten. Valget faldt derefter på bestyrelsesmedlem Dorte Palsgaard.

Birger Jørgensen fortsætter dog i bestyrelsen. Han har påtaget sig kassererjobbet.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Poul Pedersen, Flemming Vad og Michaerl Pedersen.

På generalforsamlingen blev det oplyst, at medlemskontingentet holdes i ro, ligesom det blev oplyst, at færdiganmeldelsen af klubhusbyggeriet er på plads.

Både lille og stor bane blev taget i brug lørdag, efter baneteamet havde meldt dem klar og i fin stand.

Inden de øvede blev sluppet løs kl. 11, var der mulighed for, at ny medlemmer, ældre kørere og folk, der ikke ønskede at køre hurtigt, havde mulighed for a prøve kræfter med banerne. Og så stod den i øvrigt på biksemad ved frokosttid.
Lørdag 8. februar 2020
HDMK´s baneanlæg
Dorte Palsgaard
Læs nedenfor
Kvinde ny formand for motorklub i Hadsund
Spændende fodboldforår med tre lokale hold i samme kreds
Skelund IF har tilmeldt tre seniorhold i foråret
Ung badmintontalent har lokal sponsor
Fredag 14. februar 2020
ØSTKYSTEN: Fodboldsamarbejdet ASV indleder den udendørs sæson lørdag 7. marts med standerhejsning på Als stadion kl. 10.

Det er piger og drenge og unge mennesker fra "Sjov fodbold" til U 16, der skal i gang på træningsbanerne, og den første lette gang træning foregår på Als stadion, og efterfølgende serveres der pølser og sodavand i klubhuset.

ASV er et samarbejde mellem fodboldklubberne Viking Als, Skelund Idrætsforening, Veddum Idrætsforening og Olympia i Øster Hurup, og der samarbejdes med HB.

Samarbejdet blev etableret for over tyve år siden, da det kneb for de enkelte klubber at få tilstrækkeligt med børn og unge til at deltage på holdene for børn og unge mennesker, og samarbejdet har fungeret fint siden.

Den daglige ledelse af ASV varetages af ASV-udvalget. Man er tilknyttet den moderklub, hvor man har postadresse, også selvom ens årgang træner og spiller kamp på et andet stadion.

I 2018 var der sne på banerne, da ASV indledte den udendørs træning.