LÆSERBREVE
22.marts 2018
Selvfølgelig skal Mariagerfjord kommune være røgfri
   
    To medlemmer i Sundhed- og Omsorgsudvalget i Mariagerfjord havde til sidste økonomiudvalgsmøde ind-
stillet, at Mariagerfjord skal gøre følgeskab af de 21 andre kommuner, der allerede er blevet røgfrie. Et vigtigt
forslag, der livligt vil blive debatteret.
   
    Det er alment kendt, at rygning er markant mere sundhedsskadeligt end mange andre risikofaktorer som
f.eks.  overvægt, trafikulykker og alkohol.
   
    Allerede inden vores møde i økonomiudvalgert kunne man læse på Facebook, at Radikale Venstre med
Casper Hedegaard var imod. Det samme viste sig at være tilfældet med Peder Larsen SF.
   
    Det er mig en gåde, at man kan være imod et forslag om at skabe bedre vilkår for sundhed i kommunen.
   
    Vi politikere har ansvaret for at vise vejen i forhold til vore unge og bakke op om regeringens ambition - at få
en helt røgfri generation i år 2030. Der er brug for nye skridt, hvis vi skal nå denne målsætning.
   
    Vi har ansvaret for at sætte en retning for sundheden og trivslen i kommunen. Vi skal naturligvis hjælpe alle
vores rygere med rygestopkurser og sætte aktivt ind med forebyggende foranstaltninger. Der skal være tid til at
finde gode løsninger i medarbejderudvalg og til at implementere de nye regler. Men jeg ser frem til, at vi i fællesskab kan finde gode løsninger til glæde for borgere, medarbejdere og kommunen som helhed, så vi kan være røgfri kommune fra april 2019.
   
    Jeg ser frem til, at den største arbejdsplads i Mariagerfjord - kommunen - viser vejen og tør have ambitioner om at sætte en ny vej. For år tilbage var der ikke mod til dette. Men et nyt Byråd og Økonomiudvalget har vist vejen. Desværre kunne SF og Radikale ikke være med til at vise denne vej.

Jens-Henrik Kirk
Medlem af Mariagerfjord Byråd for konservative.


Nu begynder det så igen, og hvor er det træls med snakken om at lukke Skelund Skole. For det er jo det, skole-
leder Lone Slater mener, når hun snakker om at lukke én af skolerne. Man vil jo ikke bygge til den mindre for at
lukke den større!

Forslaget fra skolebestyrelsen om at samle skolerne på én matrikel var også fremme inden kommunalvalget i
fjor. Da havde det kommunale udvalg bedt dem om et forslag til fremtiden i skoledistriktet. Skolebestyrelsen fo-
reslog altså allerede dengang, at man nedlægger den ene skole for at kunne give eleverne et lige så godt skole-
tilbud, som skoler med større elevgrundlag.

I valgkampen blev det fremhævet, at det er ikke rimeligt at bede skolebestyrelsen løse den slags problemer!

Ydermere var der bred enighed om, at problemet lå i økonomien. Havbakkeskolen bliver kompenseret for at have
to matrikler, så at lukke den ene vil ikke hjælpe.

Men den økonomiske tildelingsmodel, 75% på elevtal, 25% på klassetal, er dårlig for en skole, hvor klassestørrel-
serne er under 20 elever og gunstig for skoler med mange elever i klasserne, som der typisk vil være på store byskoler i Hobro, Hadsund og Arden.

For at give lige vilkår må tildelingsmodellen ændres - måske til 50/50!

At "kigge" på tildelingsmodellen var der bred interesse for blandt politikerne til valgmøderne, og nu må det vist være på høje tid at gøre noget ved det.

En stor skole, som Rosendalskolen, kan opspare 1 million på ét år, samtidig med at en mindre skole som Havbakkeskolen ikke engang har råd til én lærer pr. klasse. Det er ikke en retfærdig fordeling, og det må kommunalbestyrelsen ændre.

Det skader bosætningen i landsbyerne, for børn og forældre i de små samfund bliver utrygge ved, at disse trusler om skolelukning kommer op igen og igen!

Af Jan Thøgersen
Veddum Hovedgade 66
Veddum
Tirsdag 10. april 2018
Nedenfor:
Hvor er det træls med ny snak om at lukke Skelund skole
Selvfølgelig skal Mariagerfjord Kommune være røgfri

Lørdag 14. april 2018
Als skole bør bevares
Der går rygter om, at der er faglige og personalemæssige problemer i Als-afdelingen af Havbakkeskolen, som
fører til, at politikerne vil lukke afdelingen og dele eleverne mellem Skelund og Hadsund, så overbygningen
kommer til Hadsund og Skelund udvides til 6.klasse.

Det er dog et meget tvivlsomt rygte, som man ikke bør fæste lid til!

Ganske vist kan Skelund-Veddum området have glæde af det højere aktivitetsniveau, som en større skole vil
give, for man vil nok skulle bygge lidt til for at rumme klasserne.

Og ganske vist vil Hadsund Skole kunne tilbyde et langt bredere fagligt miljø for overbygningen end Als kan.
Men hvis tildelingsmodellen bliver ændret, så de økonomiske muligheder er til stede i Als, vil man også her
kunne tilbyde en spændende og udviklende faglig vifte til overbygningseleverne. Og arbejdsvilkårene for lærer-
ne vil blive mindre stressende.

Vi i Skelund-Veddum bør ikke lade os forblænde af mulighederne for ekspansion, men tænke på børnene. De
små elever trives i det trygge og stimulerende miljø med et overskueligt antal børn.

Når de i 4.klasse flyttes til Als, er de modnet til nye udfordringer og udviklet til at kunne overskue noget mere, især hvis Als-afdelingen virkelig skaber en pædagogisk gennemtænkt overgang, så eleverne ikke går i stå, men får et personligt og fagligt boost!

Desuden bør vi være solidariske med folk i Als, som vil være kede af at miste byens skole!

Hvis der er problemer i Als-afdelingen, bør de løses der, og det må også være muligt, hvis de får økonomien til det. Men det bør ske hurtigt, inden folk begynder at flytte deres børn, fordi de ikke trives!

Af Leo Korsgaard
Formand Veddum Landsbylaug
Veddum