ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
AVISENS MENING
Ejlif Rasmussen: Uddannet journalist ved Den Socialdemokratiske Presse i Danmark.
Praktiksteder på NY TID i Frederikshavn og Aalborg, og ophold på Danmarks
Journalisthøjskole.
Som uddannet ansat på Aalborg Stiftstidende med ansvar for lokalstof fra Sydøstvendsyssel med udgangspunkt i Dronninglund.
Efter nogle år borte fra journalistikken tilknyttet FamilieJournalen med
dækningsområde i Nordjylland.
Etablerede i 1999 Netavisen
ØSTKYSTEN
ALS: Når udtrykket "med livrem og seler" anvendes er det ofte ment nedladende, unødvendig overbeskyttelse, og sådan mener nej-sigerne til at føre spildevandet fra et udvidet renseanlæg længere ud i Kattegat ved Als sikkert også, det hænger sammen.

De samme tager helt automatisk sikkerhedsselen på, når de sætter sig ind i en bil, ikke kun fordi det er lovpligtigt, men også for at beskytte sig, hvis uheldet er ude. På samme måde er det blandt andet med en forlængelse af spildevandsledningen.

Så længe renseanlægget kører, som det skal, er der ikke problemer, når det rensede spildevand forlader kloakledningen på bunden af Kattegat fire kilometer ud for campingpladsen ved Als. Men hvis uheldet er ude, og der ved en fejl/et uheld føres urenset spildevand ud kan det få katastrofale følger for hele kystområdet, og det kan koste mange millioner af kroner at rense vand og strand,

Med en ledning længere ud i Kattegat minimeres risikoen for, at urenset spildevand når tilbage til kysten, men fordeles over et stort havområde. Skaderne minimeres, og tiden til at rense vandet øges væsentligt.

En længere spildevandsledning er en øget sikkerhed.